Husk innkalling til generalforsamlinger

Skrevet av Richard Ekhaugen,  28.10.2014
Artikkelbilde
Husk tidsfrist for innkalling til generalforsamling i travlagene. Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Husk at fristen for innkalling til generalforsamling i travlagene er to måneder før møtet skal avholdes. Det betyr at innkallingene må ut i løpet av november.

Straks nyttårsrakettene er fyrt opp er det på tide å vie sine travlagstanker til generalforsamlingene. I henhold til DNTs lover skal disse avholdes hver år i januar måned. Fristen for innkalling til generalforsamling i travlagene er to måneder før møtet skal avholdes. Det betyr at innkallingene må ut i løpet av november. 

Valgkomiteene med viktig jobb
Det er viktig at valgkomiteene tidlig kommer i gang med sitt arbeid for å innstille til best mulig styresammensetning. Valgkomiteene må spesielt merke seg vedtaket fra DNTs generalforsamling i 2014 gjeldende ungdomsrepresentasjon:
§ 2-5 Ungdomsrepresentasjon i styrer
"Styrer, inkludert varamedlemmer i travlag, travforbund og DNT, skal så langt det er mulig være representert med en person 26 år eller yngre."

Spar tid og penger
Husk at dere kan benytte SMS- og eller mailfunksjonen i medlemsregisteret til å minne deres medlemmer på generalforsamlingen. Innkalling kan legges f.eks. legges på lagets hjemmeside, med en elektronisk beskjed til medlemmene om at de finner innkalling og sakspapirer her. Ønsker man likevel å sende innkalling per post kan man benytte seg av etikettfunksjonen i medlemsregisteret for å spare tid og arbeid.