Horsemanship-kurs på Hortemo

13. og 14. september er det kurs i natural horsemanship med Ole Johansen.

Kristiansand og omegn travklubb arrangerer kurs i Natural Horsemanship med Ole Johansen på Hortemo Travbane 13.og 14. sept. 08 fra kl. 10-ca 17 begge dager. Fokus vil være travrelaterte emner som innkjøring og temming, men også for eksempel lasteproblemer blir tatt opp.

Mulighet å delta med og uten hest.

Påmelding til Lise Lunde, tlf 90 79 90 39 innen 1 .september.