Tilskudd Hestens dag 2015

Skrevet av Richard Ekhaugen,  04.02.2015
Artikkelbilde
Husk fristen for å søke om Hestens dag-tilskudd. Foto: Privat.

Hestens dag-søknader må være DNT sentralt i hende innen 1.mai 2015. Det er som vanlig gratis materiell og effekter tilgjengelig.

Søknaden må inneholde: 

•       Tid og sted
•       Kort informasjon om programmet
•       Ønske om effekter/materiell

Materiell/effekter
DNT sentralt har følgende materiell/effekter som gis kostnadsfritt: Hestens dag-plakater, refleksvester, drikkeflasker (er igjen noen fra i fjor), drops, slapwraps reflekser (alt som i fjor) samt «buff» (hals/hode).

Tilskudd
Rapport sendes inn til espen.edvardsen@travsport.no så fort arrangementet er avholdt.
Tilskudd utbetales fortløpende etter innsendt rapport – senest 1.12.15.
Det vil bli utbetalt et minimum tilskudd på 3000,- kroner, ved avlyste arrangement kan tilskuddet øke.

Rapporten skal inneholde:
•       Tid og sted
•       Navn på arrangør
•       Program
•       Ca. antall besøkende
•       Generell kommentar til arrangementet/gjennomføringen