Generalforsamling

Agder Travforbund avholder sin generalforsamling på Sørlandets Travpark, mandag 23. februar kl. 19.

Sakspapirer er sendt ut til styret, klubbene, æresmedlemmer, valgkomitéen og revisorer. De kan også fåes ved henvendelse til forbundssekretær.

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av dirigent, referent, og to personer til å underskrive protokollen
3. Årsberetning 2008
4. Revidert regnskap 2008
5. Valg
6. Høring Trav 2015
7. Eventuelt

Etter generalforsamlingen blir det middag.