Generalforsamling 27. februar

Forbundets generalforsamling blir på Sørlandets Travpark mandag 27. februar kl. 19.

Det innkalles herved til generalforsamling i Agder Travforbund, mandag 27. februar 2012 kl. 19 på Sørlandets Travpark (det nye lokalet i restauranten).

Forslag som ønskes behandlet må være forbundsstyret i hende tre uker før generalforsamlingen. Saksliste sendes ut to uker innen generalforsamlingen.

Hvert travlag har rett til å møte med én representant for de første 50 medlemmer over 16 år, og ytterligere én representant for hvert påbegynte 50. medlem over 16 år.