Foredrag med Mardon Jørgensen

Torsdag 7. mai kl. 19.30 blir det foredrag på Sørlandets Travpark. Temaet er föring, med vekt på høykvalitet.

Hestemiljøet er stort og under stadig vekst både med hensyn til travhest og ridehest. Det er samtidig lang tradisjon for produksjon av høy til hest. Får så hesten det høyet som den har behov for? Det vi vet er at en del av høyet har for høge verdier av protein. Dette har hesten vist på ulike måter. På stallene hos travtrenere vises problemet ved at hestene blir fortere trøtte, de går ikke til mål. Andre symptomer er at hesten får mugg, mangler overskudd og blir utrivelige i pelsen. Veterinærer kan også oppdage nyre- og leversvikt.

Fôringsrådgiver Mardon Jørgensen vil den 7. mai kl. 19.30 holde foredrag på Sørlandets Travpark og presentere problemstillingen og samtidig komme med gode råd ved å vise konkrete fôrplaner. Tema for kvelden blir HØY TIL HEST!

Det serveres kaffe og wienerbrød! Inngangsbillett kr. 50,-.

Arrangør er Lillesand og Birkenes Travklubb.