Familiemedlemskap

Mange klubber har forskjellige former for familiemedlemskap. Etter vedtak på årets generalforsamling innskrenkes nå denne muligheten fra neste kontingentsutsendelse.

Det vises til vedtak på generalforsamlingen 28.april 2012 vedrørende familiemedlemskap. «Hovedmedlemmets barn beholder familiemedlemskapet frem til fylte 16 år, da medlemmet blir stemmeberettiget og valgbar i travlaget, og må opptre som enkeltmedlem.»

De som er eksisterende medlemmer i dag, vil bli korrigert i det sentrale medlemsregisteret ved neste utsendelse av kontingent i desember 2012. Nye medlemmer registreres etter det nye reglementet, over/under 16 år.