Engasjerende møte med travfolket

Skrevet av Richard Ekhaugen,  18.09.2015
Artikkelbilde
Daglig leder Kjetil Olsen informerte om driften av Sørlandets Travpark. Mobilfoto: Richard Ekhaugen.

Et 40-talls mennesker møtte frem da Sørlandets Travpark og Agder Travforbund inviterte til åpent møte fredag 18.september.

Daglig leder Kjetil Olsen informerte de fremmøtte om den daglige driften ved Travparken og fremtidsplaner.

Nøkkeltall- og planer
Her er et lite plukk fra Olsens gjennomgang:
- Planer om hotell i tilknytning til travbanen
- Regnskapet per juli viser et overskudd på nesten 1,6 millioner kroner. Styrer mot et overskudd på cirka 1 million kroner ved årets slutt. Per juli viser regnskapet for 2015 en pluss på rundt 650 000 kroner sammenlignet med samme tid i 2014.
- 49,1 % av Travparkens inntekter kommer fra andre inntekter enn spillprovisjon. De to dårligste andre banene i landet ligger på 8,2 % og 9,2 %. De to beste andre banene ligger på 29,8 % og 29,7 %.
- Prosjekt "Økt inntjening" - travsporten må gjennom en holdningsendring for å få en vesentlig økning i sine inntekter. Informasjon er meget viktig for å få vekk all synsing. Marked/sponsorer, løpsserier, Payback-avtaler, utleie av areal, utnyttelse av restaurant, finne felles konsepter, salg av arenanavn, Truck stop.

Rekruttering
- "Sørlandets Travpark TV", foreløpig fast tipssending.
- Ny hjemmeside for Sørlandets Travpark er publisert.
- "Til start for eldre hester" er i full gang.
- Travskolen
- Agder Travforbund, åring- og toåringsprosjekt, samt ungdomsstall.
- Nye statistikktall viser at Agder-fylkene, sammen med våre nordligste fylker, har de yngste hesteeierne i landet. (Se klipp på Agder Travforbunds Facebook-side).

Pågående prosjekt
- Rekruttering av ny restaurantsjef
- Bygging av le-skjul til ponniene
- Innkjøpsprosess ny traktor
- Stort fokus på inntektssiden, nye muligheter
- Utskiftiing av TV-skjerner i gjestestallene
- "Til start eldre hester"

Løpspremier
Hva er kostnaden ved å øke med kr 2000,- i førstepremie i 9 løp hele året?
- Kr 40 320,- per løpsdag
- 26 løpsdager = 1 048 320 kroner

Kun en ekstra premie på kr 2000,- i hvert løp?
26 løpsdager = 524 160 kroner

Konsekvenser ved kansellert løpsdag
- Avgjørelsen tas av veterinær og går på dyrevelferd
- ST må ut med lønn til alle som er møtt på jobb
- Banen er gjerne gruset mye og bearbeidet lenge
- Ingen inntekter på spill eller restaurant
- Mottar ikke løpsdagsbidrag fra NR

Amatørstall
- For-prosjekt
- Kontakt Vidar Andersen for nærmere informasjon på 913 77 383

Det var også representanter til stede fra sports- og organisasjonsavdelingen i DNT, DNT-styret samt styrene i Agder Travforbund og Sørlandets Travpark. En engasjert forsamling kom med både innspill, spørsmål og forslag til talerne.