Dårlig oppmøte på tillitsmannskurs

Tillitsmannskurset på ST onsdag 10. april samlet kun to deltakere.

To deltakere fra Kristiansand og omegn var de eneste som møtte. Klubber som ønsker lokale tillitsmannskurs kan ta kontakt med forbundssekretæren. Kurset kan gjerne legges i forbindelse med et styremøte e.l.