Blir du vår nye Forbundssekretær?

Skrevet av Knut Olav Dahl,  08.12.2021
Artikkelbilde
Trø Loma er en av mange dyktige aktører i travsporten på Sørlandet!

Er du klar for å være med Trø Loma og alle oss andre å utvikle og  travsporten på Sørlandet? Bli med på laget! Vi håper å høre fra deg!

Det søkes en positiv og utadvendt person som forbundssekretær i 40% stilling for Agder Travforbund, med kontor på Sørlandets Travpark. Forbundssekretæren vil være ansatt i Det Norske Travselskap, men forbundslederen vil være nærmeste overordnede.. Gode pensjon- og forsikringsordninger. Agder Travforbund har 766 medlemmer fordelt på 13 travlag. Forbundssekretæren vil ha en unik mulighet til å jobbe for å utvikle travsporten videre. Vi ser gjerne at personen har erfaring fra frivillig sektor og kjennskap til travsport, eller har annen relevant kompetanse.  

Stillingens ansvarsområde:

  • Drifte forbundskontoret - tilrettelegge, samordne og utvikle travforbundets sekretariatsfunksjon, inkludert budsjett og regnskap.
  • Bistå travforbundet med å utvikle og utforme travforbundets langsiktige mål og strategier i henhold til travforbundets lover og overordnende strategiplaner.
  • Informasjonsformidling og kursvirksomhet.
  • Aktiv kontakt med travlagene og bistå med planlegging for gjennomføring av aktiviteter.

Kvalifikasjoner:

  • God allmennutdannelse og erfaring med noe regnskap- og budsjettarbeid.
  • God erfaring med bruk av data.
  • Serviceinnstilt.
  • Kunne arbeide selvstendig.

Søknad og søknadsfrist:
Skriftlig søknad, inkludert CV sendes innen 20. desember 2021 til:

Det Norske Travselskap, v/Knut Olav Dahl, Postboks 194 – Økern, 0510 Oslo eller pr e-post: knut.olav.dahl@travsport.no.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til Knut Olav Dahl tlf. 971 88 130 eller forbundsleder i Agder Travforbund, Kai Sundberg tlf. 952 59990

Last ned stillingsannonsen. Trykk her!