24 hester på Til start-samling

Lørdag 10. mai var det mange flotte 1- og 2-åringer å se på Sørlandets Travpark, da det var Til start-samling.

Det Norske Travselskaps Til start-prosjekt ruller videre, og det var startskudd for 2013-årgangen, samtidig som 2012-årgangen hadde samling tidligere samme dag. Med 2-åringer kl. 11 og åringer kl. 13 var det mange ekvipasjer i sving på kort tid. Fra DNT møtte Knut Olav Dahl som er primus motor for prosjektet, sammen med treningsveileder Gunnar Gjerstad, til daglig ansatt på Norsk Hestesenter Starum. Lokale krefter var veiledere i form av Trygve Holtebekk (veterinær) og Terje Fossheim (hovslager).

Det møtte 12 hester i hver av de to årgangene. Først var det de eldste, som innledet med tre runder oppvarming motsatt vei før det ble kjørt en 2140-meter. Den gjennomførte de fleste i fin stil, og tre av kaldblodshestene noterte seg for en tid bedre enn mønstringsløpskravet på 2:05. Den ene av dem, Trø Kjapp, har allerede vært ute i godkjent mønstringsløp, men flere andre viste at de allerede har kravet inne. Etterpå ble hestene inspisert av hovslager og veterinær.

Til start på Sørlandets Travpark
Støvskyen sto bak 2-åringene under oppvarmingen

For 1-åringene sto tommekjøring på programmet på det som for de aller fleste var det første bekjentskapet med en travbane. Dette var den første Til start-samlingen for denne årgangen, og også disse fikk sjekk av hovslager og veterinær.

Vi takker for en flott dag og ønsker lykke til videre med treningen av de håpefulle!