Innkjørt mai 2013

Klubbhestene tjente 12 500 kr til sammen i mai.

Ada Hill 3000 kr.
Junibritt 2500 kr.
Frøken Frantzen 4000 kr.
Spikåsa 3000 kr.