Innkjørt august 2013

Dette kjørte hestene inn i august 2013.

O.M.X. TWENTY 5000 kr.

HØIBY JAKK 3000 kr.

FRØKEN FRANZEN 2000 kr

Norsprint 20000 kr, som Bjørn Mæhre fortsatt er medeier i sammen med trener j.m. dagsvold.