Offentlig trenerliste for Agder

10.02.2013

Treningslisten for alle i Agder, både proffer og amatører

Merk at listen er per 1. februar 2012, og at endringer etter dette ikke er tatt med.

http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=464