Kaldblodshingster statistikk 2013

05.02.2014

Hingstestatistikk 2013 - Kaldblodshester utarbeidet av Sturla Pettersen, hentet fra travavl.