Generalforsamling

13.01.2015

Arendal og Omegn Travselskap avholder generalforsamling onsdag 28. januar kl. 19.00 på Myra grendehus.

Vanlig årsmøteagenda og bevertning. Innkomne saker må være styret i hende innen 1 uke før .

Hilsen styret