Møtereferater

Artikkelbilde

REFERAT FRA ÅRSMØTE ÅMLI TRAV OG HESTESPORTSLAG

ÅMFOSS KAFE 28.01.13. 

Til stede: Kari Kristine Rønningen, Kristian Neyzink, Jose Roeloffs, Siv Anita Grashei, Kjetil Olsen ( Sørlandets travpark) , Gunvor S Dragsten, Bente Espebu, Arne Hansen, Ådny Espebu Løvdal, Arild Salte, Michelle Ordingård, Marie Aamlid .

Godkjenning av innkalling:

Ok, men ikke alle fikk siste beskjed om at møtet ble flyttet fra rådhuset til kafeen.

Ordstyrer:  Bente Espebu

Underskrive protokoll:  Jose Roeloffs og Gunvor S Dragsten.

Kommentarer til årsmelding:  Ikke alle har fått beskjed om felles ridetur. Må bli flinkere til å få ut informasjon til alle.

Revidert regnskap: Regnskapet er godkjent av revisor.

Arne Hansen går igjennom regnskapet

Regnskapet godkjent på årsmøtet.

Budsjett 2013: Arne Hansen går igjennom budsjett.

Kommentarer: Muligens litt optimistisk med 220 000 i DU midler.

Balanse:  Arne Hansen går igjennom balanse.

Ingen kommentarer til balansen

Balanse godkjent på årsmøte.

Fastsettelse av kontingent:

100 kr i år også. Ønsker å satse på å få flere medlemmer. Gratis for de under 16 år.

Årets kjøring:

18. august. Unngår kollisjon med noen i agder. Terminlista over alle lokalkjøringer i 2013 har ikke kommet enda.

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer:

Bente Espebu(leder)

Arild Salte

Marie Aamlid

Siv Anita Grashei

Gunvor S Dragsten (ikke på valg i år)

Jose Roeloffs

Marcell Bekkering (ikke styremedlem)

Valg:

Bente Espebu(leder)

Arild Salte

Marie aamlid

Jose Roeloffs

Siv Anita Grashei

Marcell Bekkering(kasserer, Ikke i styret)

  1. Vara Christian Neyzink
  2. Vara Gunvor S Dragsten

To representanter til Agder Travforbunds årsmøte:

Leder og nestleder

En representant til DNT`s generalforsamling

Leder

Aktiviteter 2013:

-Ponnikurs. Fortsetter kurset som begynte i høst.

-Søke om ponnigruppe. Marie Aamlid er ansvarlig.

-Fellestreninger: 11. mai, 22. mai, 2. juni, 12. juni, 30. juni, 7.august, 28.august, 8.sept, 19. sept.

-Travkjøring Risør og Tvedestrand i mai?

-Ponnileir i juli.

-Travkjøring Engenesbanen: Søndag 18. august

-Temakveld(blir på høsten 2013)

Forslag til tema hovstell og foring.

-Byggegruppe/ansvarsgruppe

Odd Ernst Grashei, Arne Hansen, Evert Neyzink

(Gulvbelegg, legge inn strøm, trapp til dommertårn)

-Felles ridetur

Ved sundsand i Åmli

-Dugnader Sørlandet travpark

Søndag 7. april, lørdag 17. august. Skal prøve å bytte med Tvedestrand pga løp 18. aug. Da blir det i så fall 5. okt.

-Topp Åmli dagen

August 2013. Stand i badeparken.

Året hest:

Rigel Storm. 4 seiere 2012. 80 000 kr innkjørt. Får dekken med gravering.

Arild Olsen informerer om Sørlandets travpak:

-I forhold til budsjett ca 950 000, bak på spillprovisjon.

-Resultat 2012, ca en million.

-Innsparinger på programtrykk.

-Innsparing på strøm.

-Inntjening på kjøkken/restaurant

-Fredag på sommertrav veldig bra.

-Bygg/vedlikehold. Ingen større prosjekter.

Spill 2012:

167 153 588 Reel spillomsetning

178 157 088 Budsjett

 11 oo3 500 Bak budsjett

Flere som spiller på nett nå, i stede for kiosk, bane osv.

Rekruttering:

Folkehesten

Stor suksess i 2012

783 andeler solgt til nå.

Travskolen:

Ca 55 elever fram til sommeren.

Nytt bygg på Sørlandets Travpark. Ferdig i slutten av mars. Vaskespilt, oppselingsbokser, kuskegarderobe.

Ref: Marie Aamlid

  

ÅRSBERETNING FOR 2012 FOR

 ÅMLI TRAV - OG HESTESPORTSLAG.

 Oversikt over tillitsvalgte:

Leder: Bente Espebu

Nestleder: Arild Salte

 Sekretær: Marie Aamlid

 Kasserer: Arne Hansen

 Styremedlem: Siv Anita Grashei

 1. Varamedlem: Renate Aarli Alanen 2. Varamedlem: Gunvor Smith Dragsten

 Administrativ Representasjon:

 Representant til DNT`s generalforsamling: Marie Aamlid

Representant til Agder travforbunds årsmøte: Arild Salte

Representant til Høstkonferanse Sørlandets travpark: ingen representant

 Medlemsoversikt og kontigenter:

 Det har i 2012, vært totalt 65 medlemmer i klubben, derav 34 betalende medlemmer.

Møter og saker behandlet av styret:

 Det har blitt holdt 1 årsmøte, 3 styremøter på e- post og tre medlemsmøter i 2012. I tillegg har det vært flere dugnader.

 Travlaget har fått 25 000 kr til å holde ponnitravkurs fra DNT.

Søknaden til Agder travforbund på 50 000kr ligger fortsatt inne (DU midler).

 Åmli trav og hestesportslag har deltatt på 2 dugnader på Sørlandets travpark 2012.

10.06.12 og 27.10.12. 

Det har blitt kjøpt inn brukt kokeplate og kjøleskap for tilsammen 400 kr.

Det har blitt kjøpt inn ny grill til klubben for overskudd etter ponnikurs. Grillen kostet 1500 kr.

 Det har blitt kjøpt inn hinder for overskudd etter ponnikurs i fjor. Ca 8000 kr. 

 Søknad om DU midler fra Agder travforbund ligger fortsatt inne.

 Lokalkjøringer og andre arrangementer.

 Det har blitt holdt 3 travkjøringer på Engenesbanen i år. Risør og Tvedestrand Travlag arrangerte sin travkjøring 24. Mai, kveldskjøring. 8. Juli var det ponnikjøring og 19. August var det Åmli Trav og hestesportslags kjøring.

 Trygve Holtebekk hadde foredrag om hestehold på medlemsmøte 1. november. Møtet var på Åmfoss kafe. 16 stykker møtte. 

 Det ble arrangert ponnileir på Pan garden 6.-8. Juli. Sørlandets ponnigruppe v/ Laila Olsen, i samarbeid med Åmli trav og hestesportslag. Leiren ble avsluttet med løp på Engenesbanen.

 Åmli Trav - og Hestesportslag stilte opp på Topp 13 dagen i Åmli med 3 ponnier 11. August. Arrangementet foregikk hele dagen. Åmli trav og hestesportslag var representert sammen med andre frivillige klubber som speideren, Dristug og Åmli jeger og fisk. Mange aktiviteter for ungene. Gratis barneridning, stor interesse.

 Marie Aamlid har vært på ponnitravinstruktør kurs på Starum 27.-30.09.12.

 Det ble holdt ponnitrav kurs for barn fra sju til tretten år på Engenesbanen. Kurset på våren 2012 gikk over åtte ganger. Laila Olsen fra Arendal var instruktør. Det ble startet opp med ponnikurs igjen på høsten. Det ble avholdt tre kurskvelder, før ble det for mørkt om kvelden til å fortsette. De sju siste gangene vil bli til våren når snøen forsvinner.

Andre aktiviteter:

 Felles ridetur på Tveitheia 1. September. Siv Anita Grashei og Odd Ernst Grashei arrangerte. Vellykket tur. Det var også flere medlemmer fra Agder vesternklubb med.

 På dugnadene har det blitt ryddet og vasket i klubbhuset, panelt to vegger i klubbhuset, ryddet langs veien og banen med motorsag og ryddesag, fikset på trapp til dommertårn.( Det må bygges helt ny neste år), nytt tau i svingen, kjøpt kjøleskap og kokeplate. Det viste seg at kjøleskap var for lite. Har fått tak i et brukt stort kjøleskap gratis. Siv Anita Grashei ordnet dette.

 Det har blitt gjennomført 5 fellestreninger på Engenesbanen i 2012.

 Sportlige resultater:

Hest: 

Herr Baltazhar til Gunvor Smith/ Signe Aaland har startet 10 ganger i 2012. Beste plassering er en 1. plass. Beste tid: 18,8. Har kjørt inn 28 500 kr i 2012. 

Rampe Emil har startet 10 ganger i 2012. Beste plassering: 4. plass. Beste tid: 31,5. Har kjørt inn 13 000 kr i 2012.

Rigel Storm til Arild Salte har startet 13 ganger i 2012. Fire 1.plass, en 2. plass og en 3. plass. Beste tid: 29,8 og 80000 innkjørt i 2012.

Caressa Star til Arild Salte har 15 starter i 2012. Beste tid: 14,9, 45 000 kr innkjørt i 2012.

Nextrem Østervang, som Arild Salte er medeier i, har 14 starter i år. To 1. plasser, en 2.plass og to 3. plasser. Beste tid: 15,4. 54000 innkjørt i år.

Gjøv Døla til Marie Aamlid har gått to godkjente mønstringsløp i 2012.

 Ponni:

Arnold til Andreas E. Løvdal har startet 16 ganger i år. To 1.plasser, to 2.plasser og tre 3.plasser. Ny rekord på km.tid 1,53,9. I tillegg har han vunnet lokalkjøringer. Andreas har nå solgt Arnold.

Rockita til Oddny E. Løvdal har startet 2 ganger med en 6. plass og en 8.plass. I tillegg har hun også startet endel lokalkjøringer. 

Kusk:

Andreas Løvdal har tatt rekrutt, trene og kjøre lisens på stor hest. Har startet 5 ganger i 2012. Har kjørt inn 24 000 kr på 5 starter.

Drift av anlegget:

 Panelt to vegger i klubbhuset.

 Rekrutteringsvirksomhet:

 I løpet av 2012 har vi fått 13 nye medlemmer.

Det ble rekruttert endel unge medlemmer på topp 13 dagen.

28.12.12 / Marie Aamlid

 

ÅRSMØTE ELDRESENTERET 31/1-11

 

 

Til stede: Arne Hansen, Bente Espebu, Arild Salte, Michelle Orningård, Siv Anita Grashei, Gunvor Smith Dagsven, Rikke Hansen, Rebecka Grashei, Oluf Bås, Marie Aamlid.

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling.

Det ble foreslått å ha annonse i Trav og Gallopp om årsmøte. Alle medlemmene har fått innkallelse i posten. Det ble bestemt at det er varsling god nok. Detmbør stå i innkalling at det er frist for innlevering av saker til årsmøtet. Det må komme med neste gang. En rimeligere løsning å sende innkalling inni medlemsbladet, enn å ha alt i en konvorlutt og sende det. Blir enige om å gjøre det sånn neste år. Innkalling godkjent.

 

Sak 2: Referent: Marie Aamlid

           Dirigent:  Bente Espebu

 

Sak3: Årsberetning:

Leses av sekretær Marie Aamlid. Ingen kommentarer til årsberetning.

 

Sak 4: Revidert regnskap ved Arne Hansen.

Regnskapet er gått igjennom, men en liten feil. Kassa på 450 kr har blitt satt inn i banken og dermed ført på intekter. Derfor blir resultatet litt annerledes.

Lag og foreninger fikk igjen momsen på innvisteringer i 2010. Klubben har hatt to store utgifter i 2010. Det er grusing av banen og leie av banen for tre år. Klubben har ikke fått regning på leie av banen. de tre siste årene. Derfor blir det litt annerledes budsjetert.

Forslag om å budsjettere med mere inntekt fra medlemskontigenter. Målet må være å få flere medlemmer hvert år. Søknaden om DU midler bør justeres fra 50000- 75000 kr. Evt går det an å sende en tileggssøknad for 2011. Søknaden til kommunen kan også justeres til 10000.

 

Sak 6: Fastsettelse av årets kjøring: 18.09.1

 

 

Sak 7: VALG v/ Siv Anita

7.1 Styremedlemmer

Gjenvalg på Marie Aamlid, Arne Hansen. Christina Næss og Mrtin Bording flytter, og går derfor ut av styret.

 

7.2Leder og nestleder.

Leder: Bente Espebu

Nestleder: Arild Salte. Mari Fiane går av som nestleder pga byttet klubb.

 

7.3 Varamedlemmer.

Varamedlemmer til styret blir Gunvor Smith Dagsven og Webjørn Nørstebø. Mangler et styremedlem, men må klare oss uten på grunn av mangel på kandidater.

 

7.4 Representant til DNT`s generalforsamling:

Bente Espebu, Arild Salte er vara.

 

7.5 Representant til Agder travforbund årsmøte:

Aild Salte, Bente Espebu er vara.

 

7.6 Revisorer:

Gjenvalg på Oddvar Øi og Olaf Gjermones.

 

7.7 Valgkomiteen:

Gjenvalg på Siv Anita Grashei,

 

 

Sak 8: Medlemsblad:

Rikke Hansen blir en av redaktørene i sammen med Bente Espebu og Michelle Orningård. Viktig at medlemmene sender inn stoff til medlemsbladet. Forslag om å intervjue de forskjellige hesteeierene/ lage reportasjer. 

 

Sak 9: Handlingsplan.

Har sendt brev til Tedestrand trav og hestesportslag med informasjon om treningsdager og regler for bruk a banen. Bente går igjennom handlingsplan. 

 

1. dato for dugnad på travparken er 8. mai.

2. dato for dugnad på travparken er 25. sept.

 

Fellles ridetur. forslag om en ridetur i Åmli. Innvitere andre klubber. Utgangspunkt Pan Hotell. 

 

Tar bort Westernridning fra handlingsplanen som vi hadde i 2010. Prøver å få til teorikurs. må spørre Holtebekk. Ønskelig med kurs i påsetting av hestesko. Kurset kan holdes i klubbhuset i oktober. Bente kontakter Holtebekk.

Tid for medlemsmøte ble diskutert. Forslag om å kombinere dugnad og medlemsmøte 21.mai kl 12.00. Det gjenstår endel arbeid på klubbhuset. Påselingsboksene trenger også vedlikehold. Mye råteskade.

 

sak 10: Årets hest:

Kriterier for årets est blir diskutert og fastsatt på neste styremøte. ngen hest som utpeker seg spesielt i år.

 

Dato for nest styremøte: 11. april, kl 18.30.

 

 

Sekretær: Marie aamlid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYREMØTE MØTEROMMET PÅ ÅPOS 10/1-11

 

 

Til stede: Arild Salte, Arne Hansen, Bente Espebu og Marie Aamlid.

 

Årsberetningen for 2010 må skrives. Marie er ansvarlig. Bente er ferdig med medlemsavisa, men den må trykkes. Arne leverer den til kommuneadm. Marie henter den. Marie skriver innkalling til årsmøte. Årsberetning, regnskap, innkalling og medlemsavis puttes i en konvorlutt og sendes ut til medlemmene. Marie ordner dette.

 

Årsmøte blir 31. januar. Det må holdes i løpet av januar. Kl 19, på eldresenteret.

 

Forslag om travkjøring Engenesbanen 18.09.11. Det er ikke andre klubber som har kjøring i september.

 

Forslag til treningsdager 2011:

 

Sønd 29.05 kl 13.00

Onsd 08.06 kl 18.30

Lørd 25.06  kl  13.00

Onsd 06.07 kl 18.30

Sønd 31.07 kl 13.00

Tirsd 09.08 kl 18.30

Sønd 21.08 kl 13.00

Tirsd 06.09 kl 18.30

Sønd 18.09  Travkjøring

Tirsd 04.10 kl 18.30

Sønd 16.10 kl 13.00

 

Forslag om å henge opp treningstider og regler for bruk av banen. Laminert plakat.

 

Bente har fått innkalling til generalforsamling 28.02.11. Agder travforbund. Forslag til saker, må sendes inn 3 uker før. En vararepresentant må velges. Ellers er det leder som reiser.

 

Marie bestiller mat til årsmøtet.

 

Bente har fått innkalling til DNT`s ganeralforsamling. Evt saker/ forslag må sendes inn innen 10. mars. Generalforsamlingen skal finne sted 10.04 på Oslo Airport hotell på Gardermoen.

 

Klubben har fåt brev fra Merethe Johansen. Hun har skrevet et julebrev. Oppsummering av travåret 2010. Fornøyd med å samle derby og kriterie på samme helg.

 

Må ha dugnad på klubbhuset før 17. mai.

 

Må huske å skrive søknad til kommunen om støtte. Søknadsfristen går ut i mars.

 

 

Ref. Marie Aamlid.

 

 

 

MEDLEMSMØTE ENGENESBANEN 27.05.2010

 

Til stede: Kim, Siv Anita, Marie, Mari, Michelle, Arild, Oluf, Bente, Arne, Kristina og Martin

 

Bente tar et raskt sammendrag fra styremøte.

 

Sak 1: Dugnad 12.juni, kl 10

Prioriteringsliste: 1. Påselingsbokser

                             2. Klubbhus- paneling

                             3. Male vinduskarmer på tårnet.

 

Har ca 9000 kr til rådighet - klubbhuset.

Risør og Tvedestrand skal ha kjøring 4. juli.

 

Sak 2: Grusing av banen. Har ikke fått støtte til dette, men styret anbefaler likevel at vi gjennomfører det. Ingen protester på det. Arild bestiller grus så fort som mulig.

 

Sak 3: Handlingsplan:

Datoer for treningsdager: 16. juni, 27.juni, 16.juli, 1. august, 16. august, 29. august, 16. september, 3. oktober.

På hverdager møtes vi 18.30 og på søndager kl 11.

Trenger flere nøkler til banen. Bente ordner dette.

 

Sak 4: Bente har snakket med Degenes ang. lokalkjøringer. Han vil annonsere bedre på nettet neste år. Skal få med kontaktpersoner. Oversikt over løp osv.

 

Verving av nye medlemmer på lokalkjøringer.

 

Dugnad på travparken 26. september.

 

 

Ref: Marie Aamlid

 

 

ÅRSMØTE  28.01.10     ELDRESENTERET

 

Til stede: Mari, Oluf, Else Berit, Arne, Bente, Marion, Arild, Michelle, Odd Ernst, Siv Anita og Marie.

 

Sak 1:

Godkjenning av innkalling: Godkjent.

 

Sak 2:

Dirigent: Bente

Referent: Marie

Underskriver protokoll: Mari og Odd Ernst

 

Sak 3:

Bente leser årsberetning, som inneholder administrativ representasjon, medlemsoversikt, møter og saker behandlet av styret, lokalkjøringer og andre arrangement, sportslige resultater og drift av anlegget. Monica Repstad er ikke lenger medlem i klubben. Må derfor se bort i fra Fodnes Bausen sine resultater.

 

Sak 4:

Rev. Regnskap.

Arne Hansen går igjennom regnskapet. Glemte å søke om kommunale midler i 2009. Vil i år levere inn alt i kassa til banken. Regnskapet er revidert og ingen merknader. Budsjettet for neste år, høyner vi med 10 000 på anlegg og utstyr.

 

Sak 5:

Fastsettelse av kontingent: Kontigenten  blir på 100 kr per medlem i 2010 også.

 

Sak 6:

Fastsettelse av årets kjøring.

Travkjøring blir 5. september 2010, på Engenesbanen. Prøver å unngå at det kolliderer med andre kjøringer. Derby og kriterie er samme helg 18. og 19.

 

Sak 7.

VALG. Valgkomiteen har følgende forslag:

 

Sak 7.1

Styremedlemmer.

Bare Bente og Arne av styremedlemmene på valg i år.  Forslag om gjenvalg.

Forslag om gjenvalg på revisorer. Oddvar Øy og Olaf Gjermones.

I valgkomiteen, går Henrik ut. Han er ikke medlem lenger. Forslag om at Odd Ernst går inn isteden og gjenvalg på Siv Anita og Else Berit.

 

Sak 7.2

Leder for et år, Bente Espebu

 

Sak7.3

To varamenn. Det skal egentlig være to varamenn til styre, men i mangel på folk, har det i det siste, bare vært en.  Arild Salte og Martin Bording,  har sagt seg villige.

 

Sak 7.4

En representant med varamann, møter til generalforsamling. Leder, Bente Espebu og nestleder, Mari Fiane møter der.

 

Sak 7.5

To representanter møter på årsmøte Agder travforbund 22.02.10. Bente Espebu og Mari Fiane møter. Må ha to vara. Arild Salte er vara for Bente og Marie Aamlid er vara for Mari.

 

Sak 8

Medlemsblad.

Det er ønske om å starte opp igjen med medlemsblad. Må muligens senke kravene noe. Forslag om at bladet skal komme ut 2 ganger i året. Medlemmene må sende informasjon om hestene til redaksjonen. Bladet vil komme ut 1. juni og 1. desember. 1 mnd frist for innlevering av info. Bente, Mari og Michelle er i redaksjonen.

 

Visning av medlemssiden på nettet. Siden er tilknyttet DNT. Det er gratis. Viktig å legge ut info på side. Michelle er web ansvarlig.

 

Sak 9.

Handlingsplan

Forslag omen mer langsiktig plan. Forslag om felles mail for klubben. Bente undersøker med generalsekretær Degenes om hvordan det stiller seg. Forslag om Facebook side. Får støtte blant de andre medlemmene om dette. Michelle ordner det.  Dugnad på travparken. Nærmere dato etter årsmøte. 22.02. Hestens dag er etterspurt.

Disse sakene blir tatt opp igjen på styremøte etter årsmøte.

 

Sak 10

Årets hest

Siden klubben ikke lenger bare er travklubb, skal styre lage nye kriterier for årets hest.

 

 

Sekretær Marie Aamlid