Om forbundet

Agder Travforbund ble stiftet 15. mai 1976, og består av 13 lokallag. Disse er:

 • Arendal og omegn Travselskap
 • Eiken og omegn Travklubb
 • Grimstad og omegn Travselskap
 • Gyland Hestesportslag
 • Kristiansand og omegn Travklubb
 • Lillesand og Birkenes Travklubb
 • Lista Travselskab
 • Lyngdal Trav- og Hestesportslag
 • Mandal Travklubb
 • Risør og Tvedestrand Travlag
 • Setesdal Tråvlag
 • Øyestad og Fjære Travklubb
 • Åmli Trav- og Hestesportslag

Historien
Allerede på 1930-tallet ble det dannet et Sørlandets Travforbund, hvis hovedformål var å samordne lokalkjøringene i regionen. Det ble også arbeidet for å få til en totalisatorkjøring, og valget sto her mellom Kristiansand, Grimstad og Lillesand. A/S Sørlandets Travbane ved Lillesand ble stiftet i 1930, og på forbundets generalforsamling i 1937 kom Grimstad på banen med ønske om etablering av totobane i Øygardsdalen. Drakampen endte med at Hortemo utenfor Kristiansand ble totobane i 1941. Det var stor interesse for løpene under krigen, og siden det ikke var mulig å benytte bil eller buss valgte mange sykkel. Historien forteller om opptil 2 000 sykler utenfor porten! Sørlandets Travforbund ble aldri formelt medlem av DNT, og etter at Hortemo ble totobane i 1941 døde aktiviteten i forbundet ut.

Etter krigen satte DNT og Landbruksdepartementet fram et krav om at det måtte dannes et forbund for å kunne gi videre konsesjon til totokjøringer på Hortemo. 16. mars 1947 ble det første Agder Travforbund stiftet, med Olav Birkeland fra Kristiansand som formann. Det var samme styre i Agder Travforbund som i AS Hortemo Travbane. I 1948 ble det kjørt fire totokjøringer på Hortemo, men interessen var lav, og både totokjøringer og forbund gikk i dvale.

På 1960-tallet tok interessen seg opp i distriktet, spesielt i Grimstad-området, og 1. august 1965 ble Frivoll Travbane åpnet. I 1970 endret DNT sin organisasjonsstruktur, og det nye var at hvert fylke skulle ha sitt eget forbund, hvor de lokale lagene var medlemmer. De første årene var Vest-Agder sammen med Rogaland, mens Aust-Agder hørte til Telemark. I 1976 kom endringen, og 15. mai 1976 ble Agder Travforbund slik vi kjenner det i dag, stiftet på Caledonien Hotell i Kristiansand. Helge Gundersen var den første formannen, og han var den ledende drivkraften i arbeidet for å få til totalisatorkjøringer på Hortemo igjen.

Arbeidet førte fram, og 31. mai 1980 ble Hortemo på ny arena for totoløp. Det ble en dundrende suksess, med over 6 000 tilskuere, og med seks av sju vinnere fra Agder-fylkene. Likevel forsto man at banen ikke kunne møte framtidens krav uten en større utbygging, og valget sto mellom utbygging av Hortemo eller ny travbane ved Dyreparken. På årsmøtet i 1984 ble det enstemmig vedtatt å bygge nytt, og tre år senere startet byggingen av Sørlandets Travpark. Agder Travforbunds formann var fortsatt Helge Gundersen.

Lørdag 16. juli 1988 var åpningsdagen med trekkplastre som Alm Svarten, Sugarcane Hanover og Rex Rodney, og 30 000 mennesker var på plass. Det er Sørlandets Travpark A/S som driver banen, et driftsselskap eid av DNT, Agder Travforbund og de lokale travklubbene. Forbundets aktivitet er nå fokusert på rekruttering og aktiviteten i de lokale travklubbene.