Ny forbuds- og karenstidsliste

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  01.03.2023
Artikkelbilde

DNTs forbuds- og karenstidsliste er oppdatert, og ny liste gjelder fra i dag, 1. mars 2023. Les mer om de viktigste endringene her.

 • Forbud mot bruk av DMSO

DMSO (dimetylsulfoksid) er et kjemisk løsemiddel som ikke er godkjent som legemiddel til dyr i noe europeisk land.

Forbud mot bruk av DMSO som et legemiddel til hest innføres som følge av ny veterinærforordning, EU 2019/6, artikkel 112, om valg av legemidler til dyr.
Fra og med 01.03.23 vil all administrering av DMSO bli forbudt, med unntak for legemidler der DMSO er tilsatt som en hjelpesubstans i legemidler med markedsføringstillatelse til hest eller andre arter.

Tre veterinærpreparater med markedsføringstillatelse til hest som inneholder DMSO som hjelpesubstans, står oppført i den norske karenstidslisten :

 • Ekyflogyl vet. gel, som inneholder de aktive substansene prednisolon og lidokain.  DMSO er tilsatt som hjelpesubstans for å bedre penetrasjon av legemiddelet gjennom huden.
 • RenuTend, et stamcellepreparat til behandling av sene- og gaffelbåndskader. DMSO er tilsatt som en hjelpesubstans for kryopreservasjon av cellene ved nedfrysing og opptining.
 • Arti-Cell Forte, et stamcellepreparat til leddbehandling. DMSO er tilsatt som en hjelpesubstans for kryopreservasjon av cellene ved nedfrysing og opptining.

 

All bruk av DMSO, utover innhold i godkjente legemidler med markedsføringstillatelse til hest eller andre dyrearter er fra i dag, 01.03.2023, forbudt, også utvortes (på hud).

 

 • Karenstider på enkelte utvortes produkter, fôr og kosttilskudd:
  • Det innføres 96 timers karenstid på følgende:
   • Boswellia
   • Gurkemeie (curcuma longa/curcurmin)
   • MSM (metylsulfonylmetan)
   • Tamarind (tamarindus indica)
 • Brenning av huden for å påvirke prosesser i hud og underliggende vev er som tidligere listet under forbudte behandlinger. Fra 01.03.23 vil konkurranseforbud for hest etter en slik behandling økes fra ett år til livstid. Dette gjelder både behandling med sterk varme og ekstrem kulde (såkalt frysebrenning)
  Unntatt fra forbudet er frysebrenning av overben og «harehas» utført av veterinær. En slik behandling skal ikke utsette hesten for unødig lidelse, samt at indikasjon og relevans for denne prosedyren skal vurderes av behandlende veterinær.

 • Omeprazol – det presiseres at karenstiden på 96 timer kun gjelder for omeprazol gitt peroralt( Gastrogard®, Hippozol® og Equinor® ). Injeksjonspreparater med omeprazol har atskillig lenger eliminasjonstid (flere uker), og anbefales derfor ikke benyttet til aktive løpshester

 • Vi minner også om at all påsmøring av lokalirriterende substanser som forårsaker skader i huden (blistring) er forbudt. 

 

Den oppdaterte, og til enhver tid gjeldende forbuds- og karenstidsliste ligger under "Lover og reglement".