Kartlegging av banepreferanser

Skrevet av Det Norske Travselskap,  06.03.2023
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

I forbindelse med prosjektet om utredning av banestrukturen vil lisensinnehavere og hesteeiere av hester med registrert aktivitet i perioden 2021 og frem til nå motta en spørreundersøkelse.

Oslo Economics gjennomfører på oppdrag fra Det Norske Travselskap (DNT) en analyse av banestrukturen (totalisatorbanene). Les mandatet til prosjektet her.

Utredningen vil omfatte en grundig beskrivelse av nåsituasjonen, herunder hvordan en kan oppnå forbedringer innenfor dagens banestruktur. Videre vil det i rapporten vurderes konsekvenser av en eventuell nedleggelse av en eller flere travbaner. Mulige tiltak som er relevante for utredningen vil være kombinasjoner av konsolidering, nedleggelse, nedskalering eller salg av ulike baner.

Som en del av informasjonsgrunnlaget i utredningen vil det sendes ut en spørreundersøkelse til trenere og eiere i travsporten. Når det gjelder trenere så vil undersøkelsen gå til alle lisensinnehavere som har en gyldig lisens hos DNT. Av hesteeiere så vil alle eiere (ansvarlig eier) av travhest med en type registrert aktivitet (slik som mønstringsløp, prøveløp, totalisatorløp) i perioden 2021 og frem til nå motta undersøkelsen. Undersøkelsen vil sendes ut på e-post til de som har dette registrert i DNTs sportssystem. Vi ber samtlige mottakere være oppmerksomme på at e-posten kan legge seg i søppelpost.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge deltakernes preferanser for baner og konsekvenser som følger av å endre banestrukturen. Det tar omkring 5 minutter å besvare undersøkelsen.

Undersøkelsen planlegges sendt tirsdag denne uken, og svarfrist vil være 16. mars. Dersom du har spørsmål til undersøkelsen, kan du ta kontakt med Marius Lundstein på marius.lundstein@travsport.no