Dom i saken mot Tom Erga

Skrevet av Det Norske Travselskap,  17.03.2023
Artikkelbilde

DNTs Domskomité avsa den 13.mars 2023 dom i saken mot Tom Erga.

Domskomitéen dømmer Tom Erga for forsettlig overtredelse av DNTs Antidopingreglements § 3 (1) c) og d), jf. § 13 (2) a), til bot kr. 55 000, -
Utelukkelse er ikke ilagt, jf. § 14 (2).

Videre dømmes Erga for overtredelse av Løpsreglementets § 4-10 (1), jf.
§ 15-1 (3), til en bot på kr. 20 000, -

Dommen kan leses i sin helhet her. 

Dommen har en ankefrist på 14 dager etter forkynnelse, jf. Antidopingreglementets § 20, samt DNTs Lovs § 12.5, og er følgelig ikke rettskraftig på nåværende tidspunkt.