B-prøven er positiv

Skrevet av Det Norske Travselskap,  17.03.2023
Artikkelbilde

B-prøven fra hesten Become bekrefter funn av stoffet trimetoprim.

B-prøven fra hesten Become er ferdig analysert, og resultatet bekrefter forekomsten av stoffet trimetoprim i A-prøven.

Saken er under utredning, og når dette er klart oversendes den til  DNTs Påtalekomité for behandling av påtalespørsmålet.

Become vil bli resultatkorrigert i løpet på Jarlsberg 11.november 2022.