Årets første DU-utvalgsmøte

Skrevet av Det Norske Travselskap,  23.03.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

DU-utvalget gjennomførte torsdag sitt første møtet for året. Hovedpunktet på agendaen var fordeling av DU-midler. 

I DNTs budsjett er det avsatt 500.000 kroner til DU-midler. Potten med DU-midler til fordeling er i tillegg økt noe ved at det finnes avsatte midler etter tidligere prosjekter som ikke har blitt gjennomført. De travlagene som har fått støtte til sine prosjekter vil få beskjed om det i løpet av noen dager.

DU-utvalget forvalter også banebidrag som tildeles ulike treningsanlegg over hele landet. Banebidrag er delt opp i fem ulike kategorier etter aktivitet på anlegget. Fordelingen av banebidrag har en større revidering hvert tredje år. Neste tre-årige revidering skal foretas neste år. Derfor var det bare mindre justeringer som ble gjort denne gangen. Utvalget er imidlertid tydelig på at det ved den større revideringen som skal foretas i 2024 skal legges ekstra fokus på at tildelingen står i stil med aktiviteten knyttet til det enkelte treningsanlegg.