Forbuds- og karenstidsbestemmelser 2023

Skrevet av Avd. for avl og hestevelferd,  01.02.2023
Artikkelbilde

Reviderte forbuds og karenstidsbestemmelser

Listen er oppdatert i samarbeid med de skandinaviske landene gjennom NEMAC. Ny liste trer i kraft fra og med 1.mars 2023.

De viktigste endringene er som følger:

 • DMSO (dimetylsulfoksid) er et kjemikalium som ikke er godkjent som legemiddel til dyr i noe europeisk land.
  Fra og med 01.03.23 vil administrering av DMSO intravenøst, intraartikulært, intrasynovialt, subkutant, intramuskulært eller peroralt bli forbudt.
  Forbud mot bruk av DMSO som et legemiddel til hest innføres som følge av ny veterinærforordning, EU 2019/6, artikkel 112, om valg av legemidler til dyr.
  DMSO tilsatt som hjelpesubstans i legemidler med markedsføringstillatelse til hest eller andre arter er unntatt forbudet. Spesifikke tilbakeholdelsestider, karenstider og internasjonale grenseverdier vil da gjelde.
 • Karenstider på enkelte utvortes produkter, fôr og kosttilskudd:
  • Det innføres 96 timers karenstid på følgende:
   • Boswellia
   • Gurkemeie (herunder tumeric/kurkumin)
   • MSM (metylsulfonylmetan)
   • Tamarind
 • Brenning av huden for å påvirke prosesser i hud og underliggende vev er som tidligere listet under forbudte behandlinger. Fra 01.03.23 vil konkurranseforbud for hest etter en slik behandling økes fra ett år til livstid. Dette gjelder både behandling med sterk varme og ekstrem kulde (såkalt frysebrenning)
  Unntatt fra forbudet er frysebrenning av overben og «harehas» utført av veterinær. En slik behandling skal ikke utsette hesten for unødig lidelse, samt at indikasjon og relevans for denne prosedyren skal vurderes av behandlende veterinær.
 • Omeprazol – det presiseres at karenstiden på 96 timer kun gjelder for omeprazol gitt peroralt. Injeksjonspreparater med omeprazol har atskillig lenger eliminasjonstid, og anbefales derfor ikke benyttet til løpshest
 • For øvrig er alle reelle endringer i listen markert i rødt, herunder nye preparater som er markedsført til hest og vesentlige tekstkorrigeringer. Mindre korreksjoner av ordlyd er ikke markert.

 

Oppdatert forbuds- og karenstidsliste legges under "Lover og reglement"