Til Start - Fantastiske resultater!

Skrevet av Knut Olav Dahl,  07.12.2018
Artikkelbilde
"Til Start" samling på Sørlandets Travpark 22/5-2018. 11 hester møtte.

Alle "Til Start" to-åringene på Sørlandet greide mønstringsløpskravet!  100%!

Av 254 påmeldteTil Start deltakere, som er født i 2016, har 229 (90%) minst møtt på en av de fire samlingene som er arrangert for dem. med veterinær, hovslager og treningsveileder. I tillegg er det arrangert månedlige fellestreninger på alle de 13 arrangement stedene.

127 av deltakerne greide mønstringsløpskravet. 69%. Da er de som er meldt i premiesjensen (46 hester), utyenlandsfødte og ponnier fratrukket, men flere av de som er meldt premiesjansen, har også kjørt mønstringsløp innenfor kravet..Fantastisk bra!

Resultatene fra de 13 arrangementstedene er:

Født 2016             Mønstringsløp
Region Påmeldt Klb Vbl Ponni Deltatt % deltatt Antall %
Agder 17 13 4   15 88 % 10 100 %
Drammen 13 8 5   13 100 % 10 91 %
Rogaland 52 23 29   48 92 % 30 81 %
Jarlsberg 14 6 8   14 100 % 7 78 %
Møre og Romsdal 9 7 2   7 78 % 3 75 %
Østfold 14 10 4   14 100 % 9 69 %
Trøndelag-Fosen 18 11 7   16 89 % 11 69 %
Bergen 23 13 10   22 96 % 12 67 %
Hedmark 16 6 9 1 15 94 % 7 64 %
Oslo og Akershus 18 6 12   17 94 % 8 62 %
Telemark 24 12 12   22 92 % 10 59 %
Nord Norge 15 9 5 1 15 100 % 7 58 %
Trøndelag- Nossum 12 5 7   12 100 % 5 56 %
Trøndelag - Leangen 24 14 9 1 13 54 % 6 55 %
Sum 269 143 123 3 243 90 % 135 74 %

NB! For å komme frem til % med godkjent mønstringsløp, er de som er meldt premiesjansen, utenlandsfødte hester og ponnier fratrukket.

I 2018 er det også arrangert Til Start på Årjæng med 11 åringer, 8 toåringer og 20 hester 3 år og eldre. 75% av toåringene der har gjennomført godkjent premielopp.