"Auksjon før Auksjon" 2017

Skrevet av Marius Hoel Lundstein ,  01.09.2017
Artikkelbilde
Stallen på Gaustad

Fredag 8. september kl. 18.00 vil årets nyhet under klasseløpsauksjonen - "Auksjon før Auksjon" - arrangeres. Dette er en veldedighetsauksjon der pengene vil gå til et godt formål.

Pengene som kommer inn fra auksjonen vil i år gå til "Stallen på Gaustad". Stallen Gaustad Oslo Universitetssykehus er en liten poliklinikk under avdeling for Rus og avhengighet, seksjon Ung.
Poliklinikken består av to kaldblodstravere, en varmblodstraver, en dølahest, en Nordlandshest/Lyngshest, en fjording, en stallmester, en psykolog, en sosionom, en sykepleier, og en hestefaglærling.
Her tilbys hesteassistert terapi hovedsakelig til unge rusavhengige, men det er også åpnet opp for voksne med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Det er til en hver tid plass til 28 pasienter som har en time per uke i 3 mnd, med mulighet for forlengelse hvis det er behov for det. "Stallen" ligger på gamle Gaustad sykehus ved Rikshospitalet i Oslo. Terapien foregår mest fra bakken med hestene frie. Hesteterapi er noe annet enn terapiridning. Der terapiridning fokuserer mest på fysiske og motoriske utfordringer, er dette tilbudet fokusert på psykologiske prosesser og utvikling. Temaer det jobbes med sammen med hestene kan være grensesetting, kroppsbevissthet/tilstedeværelse, omsorg/egenomsorg, skam, traumer, håndtering av vanskelige følelser, mestring, kommunikasjon, o.l. Erfaringene viser at hestene bidrar utrolig mye for pasientenes utvikling/bedring. Du kan se mer av "Stallen på Gaustad" ved å trykke på følgende link: https://www.facebook.com/StallenGaustad/?fref=ts 

Det Norske Travselskap har mottatt utrop gitt av organisasjoner og privat personer. Disse vil bli auksjonert bort i auksjonsteltet fredag 18. september kl. 18.00. Under følger utropene:

A1: Ett års abonnement Rikstoto direkte kr 2388,- + ett års abonnement Trav og Galopp-Nytt kr 3096,-. Verdi kr 5484,-.

A2: Bilde, Roger Svalsrød. Verdi kr 6500,-.

A3: Bjerke Travbane, bord for 4 i restauranten søndag 10. september inklusive dagens meny + ferdigutfylt lyntotobong kr 2000,-. Verdi kr 5000,-.

A4: Sprang + føllavgift Support Justice 2018. Verdi kr 20 000,-+, (avgift 2018 ikke fastsatt).

A5: Sprang + føllavgift Åsajerven 2018. Verdi kr 25 000,-.

Det Norske Travselskap er takknemlige for at bidragsytere har gjort "Auksjon før Auksjon" mulig. Vi retter en stor takk til givere som uten betenkning svarte ja til å delta. Like fantastisk er det å kunne støtte en god sak "Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung/Oslo universitetssykehus".

Vi oppfordrer budgivere til å by med hjertet, hver eneste krone auksjonen innbringer vil gå uavkortet til å støtte en sak som berører mange i samfunnet.

Velkommen!