Telefonhenvendelser til DNT

02.01.2017
Artikkelbilde

Ved telefonhenvendelser ringer du som tidligere: 22 95 60 00.

Når du har ringt hovednummeret får du først mulighet til å velge Det Norske Travselskap ved å taste 2.

Deretter får du tre tastevalg. (1. Sport, 2. Avl-og sertfisering og 3. Andre henvendelser.)
Dersom du vet hvem du ønsker å prate med, finner du direktenummeret til vedkommende ved rulle nedover i denne listen.

For mer informasjon om hvordan du får kontakt med DNTs administrasjon ved oppmøte i Hesteportens Hus, se her: