Strykningsfrist Kriteriet og Derby

Skrevet av Anne Malsten,  27.01.2017
Artikkelbilde
El Diablo B.R. - vinner av Norsk Travderby 2016. Foto: Hesteguiden.com

Vi minner om at strykningsfristen for Kriteriet og Derby er 31. januar 2017. Dette gjelder årgang 2015 og 2016.

Terminvarsler og innmeldingsbevis er sendt til alle innmeldingsberettigede hester.

Strykninger må meldes skriftlig med signatur fra ansvarlig eier innen 31. januar 2017, og kan sendes både pr post, epost og faks. Dersom du har mulighet til å scanne eller ta bilde av strykningen og sende på epost, vil vi på det sterkeste anbefale dette, da man kan oppleve at posten eller faksen ikke kommer frem.

Dersom du ikke har fått terminvarsel / innmeldingsbevis men ønsker å stryke hesten kan du notere på et ark hestens navn, hvilket løp den strykes fra, signere og sende inn.

Vær oppmerksom på at terminvarsel / innmeldingsbevis er sendt til adressen vi har registrert i vårt system, så husk å melde adresse-endring til oss dersom du har byttet adresse!

Ved eierskifte skal terminvarsel / innmeldingsbevis oversendes ny eier.

Strykninger kan sendes hit:

Post: Det Norske Travselskap, PB 194, Økern, 0510 Oslo
Faks: 22 95 60 60
Epost: sporten@travsport.no