Innkalling til DNTs Generalforsamling 2017

Skrevet av Kim Are Sveen,  04.01.2017
Artikkelbilde

DNTs generalforsamling avholdes 29. april 2017, kl 11-18 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Registrering skjer i tidsrommet kl 10-1045.

Årets generalforsamling avholdes over en dag. Hotellets adresse er Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardernoen. Det går shuttlebuss fra flyterminalen.I

I henhold til DNTs lov § 2-9 (2) skal forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen være DNT i hende senest 6 uker før generalforsamlingen. Forslag fra travlag skal sendes via respektive forbund som gir sin uttalelse.

Lagene sender utfylt påmeldingsskjema til forbundssekretæren innen 13. februar 2017.

Det vil bli utbetalt reisetilskudd til representantene fra forbund og lag etter gjeldende satser.

Representantene må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det inviteres videre til en festbankett til kostpris, som betales av hver deltaker.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes elektronisk pr. e-post senest 14 dager før generalforsamlingen.

Under "Organisasjon" - "Generalforsamling 2017" er det laget en samleside for årets generalforsamling hvor alle aktuelle dokumenter publiseres fortløpende.