Utbetaling av oppdretterpremier

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  13.02.2017
Artikkelbilde

Den 15.februar utbetales det oppdretterpremier. Dette for løp på norske baner 2.halvår 2016, for løp på utenlandske baner for hele 2016 samt også for løp avviklet på norske baner i januar 2017.

For å ta det siste først så vil det fra og med januar 2017 månedlig utbetales oppdretterpremier. Det vil si at på samme måte som at løpspremiene fra løp på norske baner utbetales etterskuddsvis påfølgende måned, så vil man nå altså gjøre det samme med oppdretterpremiene.

Beregningen og utbetalingen fra løp på norske baner 2.halvår 2016 er det ikke så mye å tillegge om. Det totale beløpet knyttet til forpliktede oppdretterpremier fra løp på norske baner for hele 2016 ble kr. 25 479 808,- hvorav det til kaldblodshestene har blitt utbetalt kr. 11 483 333,- og til varmblodshestene kr. 13 995 975,-

Etter at forpliktede oppdretterpremier for løp på norske baner i 2016 var beregnet, gjenstod det en pott på kr. 2 306 502,- til fordeling for løp på utenlandske baner og her var det kaldblodshestene som tok mest for seg. Totalt ble det utbetalt oppdretterpremier for kr. 1 534 057,- i forbindelse med norskfødte kaldblodshester sine prestasjoner på utenlandske baner i 2016. De norskfødte varmblodshestene tok på sin side ut kr. 772 445,- i oppdretterpremier fra løp på utenlandske baner.

Dette betyr at det ihht.vedlagte reglement har blitt følgende avkortning i utbetaling av oppdretterpremier knyttet til løp avviklet på utenlandske baner kontra om løpene hadde blitt kjørt på norske baner:

20 % ble til 9,0 %(i 2015 - 2.halvår, var samme sats 12,7%)

15 % ble til 6,7 %(i 2015- 2.halvår, var samme sats 9,5%)

10 % ble til 4,5 %(i 2015 - 2.halvår, var samme sats 6,4 %)

5 % ble til 2,2 %(i 2015 - 2.halvår, var samme sats 3,2 %)

Selve avkortningsprosessen er ikke veldig enkelt å beskrive med få ord, men den er foretatt ved hjelp av et likeverdighetsprinsipp mellom de 4 gruppene som er programmert inn inn i sportssystemet, det verktøy som alle starter ajourføres i.

Ved evt.spørsmål knyttet til beregningsgrunnlaget for enkelthester bes ta kontakt med assisterende sportssjef Jan-Inge Ringen, men det oppfordres til at man først får i hende og studerer bilaget/utbetalingsgrunnlaget som sendes ut.

Ved spørsmål om kontoopplysninger bes ta kontakt på fakturatelefonen: 815 11 227