Månedlige utbetalinger av oppdretterpremier

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  15.09.2016
Artikkelbilde

DNT-styret vedtok i dag å gjøre endring på utbetalingsfrekvensen av oppdretterpremier for løp avviklet på norske baner.

Med virkning for løp avviklet på norske travbaner fra og med 1.januar 2017 så vedtok DNT-styret under dagens styremøte å gå over til månedlige utbetalinger av oppdretterpremier. For løp foretatt med norskfødte hester på utenlandske baner, vil oppdretterpremier knyttet til disse løpene - også i fremtiden måtte avregnes på helårsbasis og bli utbetalt medio februar i det påfølgende året av konkurranseåret.

15.februar 2017 vil det derfor bli foretatt utbetaling av oppdretterpremier for løp på norske baner for 2.halvår 2016, på utenlandske baner for hele 2016 samt da for løp på norske baner januar 2017. Deretter utbetales det fortløpende den 15.i hver måned opptjente oppdretterpremier for foregående måned. Utbetaling av oppdretterpremier vil altså i praksis følge samme "takten" som utbetaling av hesteeierpremiene.

Evt.henvendelser knyttet til denne endringen eller generelt om oppdretterpremier kan rettes assisterende sportssjef Jan-Inge Ringen.

janinge.ringen@rikstoto.no eller på 95 99 35 33.