Fire positive dopingprøver av travhester under Oslo Grand Prix

Skrevet av Administrasjonen,  08.09.2016
Artikkelbilde

Fire hester i trening hos Fabrice Souloy med positive dopingprøver avlagt under løp i Norge og Sverige. 

Hestene får startforbud, treneren blir suspendert i de nordiske land under utredningen og det vil bli foretatt premiereguleringer på 2,66 mill kr.

Travhestene Your Highness, Un Mec d`Heripre og Lionel har avlagt positive A-prøver etter deltakelse i Oslo Grand Prix den 12. juni 2016. Timone Ek har avlagt positiv A-prøve etter seier i Bjerkebanens Europamatch den 12. juni 2016. Un Mec d`Heripre har også avgitt positiv A-prøve den 28. mai 2016 ved prøvetakning dagen før Elitloppet og den 29. mai etter Elitloppet. B-prøvene er sendt til et annet laboratorium for verifisering. Lionel har avlagt både positiv A- og B- prøve. Prøvene fra hestene viser i analysene forekomst av kobolt langt over grenseverdien i blod og urin.

Det Norske Travselskap har analysert et stort antall prøver for kobolt fra dagene før og under løpsdagen den 12. juni. Etter at det ble funnet at A-prøven fra Lionel var positiv for kobolt, ble flere prøver fra denne løpsdagen sendt til analyse spesifikt for kobolt, inklusive alle deltakende hester i Oslo Grand Prix. Fra svensk side ble det på grunnlag av den positive prøven i Norge, besluttet å undersøke lagrede prøver fra samtlige plasserte hester i Elitloppet den 29.mai 2016 for kobolt.

Fra Un Mec d`Heripre ble det i blodprøver fra dagen før Elitloppet og på løpsdagen 29. mai funnet konsentrasjoner høyt over grenseverdien for kobolt. Alle øvrige plasserte hester i Elitloppet var negative.

Fakta om kobolt
Kobolt er et grunnstoff som er naturlig forekommende i kroppen og som i små mengder også tilføresi kraftfôr til hest (mikromineral), samt i kosttilskudd og medisiner til hest. Fordi kobolt er en kroppsegen substans, det vil si at det finnes naturlig i kroppen i små mengder, har det blitt utviklet en internasjonal grenseverdi som ikke skal kunne overskrides ved normal fôring, fôrtilskudd eller vitamininjeksjoner. Kobolt er kjent fra humanidretten som en bloddopingsmetode for å øke aerob kapasitet (utholdenhet og styrke). Les mer om kobolt her.

I dag, fredag, besøkte representanter fra forbundene Svensk Travsport og Det Norske Travselskap Fabrice Souloys gård i Haras de Ginai i Frankrike for å informere Souloy om de positive prøvene og for ytterligere å utrede saken.

Intensivering av antidoping-arbeidet og nært samarbeide over landegrensene 
De nordiske landene har de siste årene intensivert arbeidet mot doping, og nedfrysing av prøver gir oss en ekstra god mulighet for å forfølge brudd på dopingforskriften. Det er svært trist for sporten at slike alvorlige brudd forekommer, men samtidig uhyre viktig at det avsløres. Det viser også at vårt antidopingarbeid fungerer. Ikke minst viser denne saken at vi har et utmerket nordisk samarbeid. I tillegg til mange dopingprøver etter løp, tas det flere såkalte treningsprøver eller pre-race prøver, altså under treningsperioder mellom, eller tett opptil løp. Dette ble også gjort før Elitloppet og Oslo Grand Prix. Samtlige av de øvrige prøver som er analysert var negative, også for kobolt. 

Dersom B-prøvene bekrefter resultatet fra A-prøvene, vil i tillegg til Lionel, også Un Mec de`Heripre, Your Highness og Timone Ek fratas sine plasseringer og premier, og det vil bli foretatt en premieregulering i de aktuelle løpene.

Saken vil bli behandlet av Skandinavisk dopingkomite på grunnlag av prøveresultater og utredningsrapport.

Hestene som har avlagt positiv prøve blir ilagt startforbud og Fabrice Souloy blir suspendert i Norden mens utredningen pågår. I tillegg er saken oversendt UET med anmodning om å suspendere ham i de øvrige medlemsland.

Kontaktpersoner i saken:
Svein Morten Buer, styreleder Det Norske Travselskap – 900 35 395 
Anne V. Wangen, Det Norske Travselskaps leder av avdeling for hestevelferd – 905 57 115
Birgit Ranheim, leder av hestesportens utvalg for utredning av dopingsaker (UUD) – 928 83 452
 

Oslo, 9. september 2016
Det Norske Travselskap 


 Press release in English