C-prøver analysert

Skrevet av Avdeling for hestevelferd/sportsavdelingen,  23.09.2016
Artikkelbilde

C-prøver tatt av Lionel, Your Highness, Un Mec d’Heripre og Timone EK, som testet positivt for kobolt i forbindelse med Oslo Grand Prix- og Elitloppshelgen tidligere i år, er nå bekreftet negative.

Hestene ble ilagt startforbud da de positive A-prøvene forelå. I forbindelse med utredningen på Fabrice Souloys gård Haras de Ginai i Frankrike, ble samtlige hester prøvetatt for kobolt, og det er analyserapporten av disse prøvene som i dag foreligger negative.
Startforbudet på samtlige hester er nå opphevet, og hestene kan igjen innmeldes til travløp.
Suspensjonen av Fabrice Souloy i Norden opprettholdes.

Samtidig med analysene av C-prøvene, er også B-prøven fra Un Mec d’Heripre i forbindelse med start i Elitloppet ferdig analysert. B-prøven bekreftes positiv.
Les nyhetssaken på Svensk Travsport sin hjemmeside her.