Utstedelse av profesjonell trenerlisens

Skrevet av Sportsavdelingen,  21.10.2016
Artikkelbilde

Anette Skårnes leverte i midten av september en søknad om profesjonell trenerlisens til DNT.

DNT har foretatt en grundig gjennomgang av søknaden, og har i samarbeid med  Skårnes utarbeidet en avtale som gjør at den profesjonelle lisensen kan utstedes.
DNTs saksbehandling av Anette Skårnes sin søknad om profesjonell trenerlisens har hatt som formål å påse at Skårnes oppfyller de vilkår som følger av DNTs Lisensbestemmelser.
I tillegg har DNT i samarbeid med Skårnes kommet til en avtale inneholdende syv punkter som skal gjelde for en periode på to år regnet fra dato for utstedelse av profesjonell trenerlisens. Avtalens vilkår vil gjelde i tillegg til de vilkår og krav som følger av DNTs reglement og bestemmelser for øvrig.

Avtalen er utarbeidet med den hensikt å ivareta travsportens omdømme, samt Skårnes’ behov for nå å ha fullt fokus på å drive sin virksomhet som profesjonell travtrener.

Avtalens innhold gjengis i korte trekk nedenfor:
-        Anette Skårnes kan ikke ansette, eller på annen måte samarbeide med utelukket trener under hele den perioden treneren soner utelukkelse for brudd på DNTs Dopingreglement.
Samarbeid er forbudt uavhengig av om det omfatter noen form for kompensasjon.
-        Anette Skårnes skal fremgå som daglig leder og styreleder med prokura og signaturrett for foretaket Team Anette Skårnes, org.nr. 912978001.
Hverken utelukket trener, eller personer i trenerens nære familie, skal fremgå som styremedlem, tildeles prokura eller signaturrett, eller ha eierrettigheter i foretaket Team Anette Skårnes, org. nr. 912978001.
-        Hester registrert på Anette Skårnes’ treningsliste kan ikke benytte eller medbringe utstyr av noe slag der logo med utelukket treners navn fremkommer, hverken i trening eller travløp. Som utstyr regnes også transportmidler som hestebil, hestehenger etc.
Anette Skårnes, ansatte eller andre samarbeidspartnere i foretaket skal ikke benytte klær, eller annet utstyr, med logo der utelukket treners navn fremkommer.
-        Anette Skårnes skal gjennomføre et møte på Hestesportens Hus med DNTs sjefsveterinær. DNT setter dato for møtet, og vil forestå innkalling.
Møtet vil omhandle temaer som:
a)Retningslinjer vedr. rutiner for behandling av hester, veterinærbehandlinger og medikamentbruk.
b)Informasjon om hvilke veterinærer DNT anbefaler eller ikke anbefaler Skårnes å samarbeide med.
c)Generell gjennomgang av DNTs Dopingreglement og Forbuds- og karenstidsliste, innføring i DNTs Antidopingarbeid, samt annen relevant informasjon.

Partene har i samarbeid utarbeidet denne pressemeldingen, og har gjensidig forpliktet seg til å omtale hverandre på en respektfull måte, samt opptre lojalt overfor avtalens innhold.