Nytt skjema for legeattest

Skrevet av Sportsavdelingen,  26.10.2016
Artikkelbilde

Vi har i disse dager sendt brev til alle lisensinnehavere som trenger ny legeattest, og vil samtidig gjøre oppmerksom på at skjemaene er revidert.

Den største endringen er at vi som legeerklæring nå benytter Helsedirektoratets skjema for førerett, vi anser å bruke dette skjemaet som forenklende i alle ledd. Skjemaet finnes på nett med en omfattende veileder: www.helsedirektoratet.no/forerkort

Helsekrav for monté/kjørelisens:
Med hjemmel i Reglement for travsport og for travløp med totalisator i Norge, §11 og §12, samt Bestemmelser for travtrenerbevillinger og kjøre-/montélisenser, er det fastsatt følgende medisinske krav:

  • Ved vurdering av søkeren benyttes Helsedirektoratets skjema  “Helseattest førerrett” og tilhørende veileder for førerkort gjeldende fra 1. oktober 2016.
  • Alle punktene 1-16 besvares.
  • Søkeren må for punkt 2. Hørsel, tilfredsstille kravet for førerkortgruppe 2-3 (oppfatte talestemme på 4 meters avstand).
  • For de øvrige punktene gjelder kravene til førerkortgruppe 1.
  • Under punkt 14, svekket førlighet, vurderes om søkeren har svekket førlighet som kan innvirke på evnen til å kjøre travløp eller ri monteløp.
  • Søkeren fyller selv ut skjema for egenerklæring, og legen undertegner på dette.
  • Helsekrav kan fravikes etter innstilling fra rådgivende lege.

Skjemaene finnes på våre nettsider under Skjemaer & Informasjon.

Har man legeerklæring fylt ut på gammelt skjema godkjennes disse i en overgangsperiode.