Prognosetall slo ikke til

Skrevet av Sportsavdelingen,  03.11.2016
Artikkelbilde

Sport- og avlsutvalget presenterte i 2014 en prognose over norsk travsports forventede hestepopulasjon frem til 2020. Prognosene for 2015 slo ikke til. 

Under store deler av 2014 jobbet DNTs sport- og avlsutvalg frem et stort antal forslag til tiltak for å bedre situasjonen for norsk travsport. Siden 2009 har fødselstallene minket for hvert år og dette vil påvirke norsk travsport i mange år fremover.   

- Under 2014 ble det satt opp en lenger prognose over hestemateriallet, frem til 2020, som ville synliggjøre en mulig kritisk situasjon for norsk travsport. Det er denne prognosen som dere ser her under. For 2015 ble det stipulert 5 245 starthester i norske løp. Resultatet ble spennende å notere: 5 439 starthester. Alltså nesten 200 hester flere enn den dystre prognonsen som ble laget, sier Jan Hedrén, sportssjef i Det Norske Travselskap.

 - Om to måneder vil vi også se om tallene for 2016 blir på det nivået som sport- og avls-utvalget beregnet. Eller om prognosene også for dette året var altfor negativ, slik at vi ser en bedre situasjon enn fryktet. Det er nå helt avgjørende at det fortsatt blir systematisk jobbet med de tiltak som DNT presenterte i desember 2014. Hvis ikke store grep tas og situasjonen forbedres vil det kunne bli en stor reduksjon av løpsdager innen fem år, mener Jan Hedrén.