Fornyelse av lisenser og abonnement

Skrevet av Sportsavdelingen,  26.10.2016
Artikkelbilde

Et nytt år nærmer seg, og om ikke lenge vil vi starte prosessen med å forlenge abonnement på løpsbulletinen og gyldige lisenser.

Vi har tidligere ved årsskiftet opplevd at mange kontakter oss for å få kreditert lisensgebyr og årsabonnementet på løpsbulletinen fordi de ikke hadde tenkt å beholde lisens / løpsbulletin.

Dersom du IKKE ønsker å fornye din lisens eller ditt abonnement på løpsbulletinen er det viktig at du snarest mulig gir beskjed til sporten@travsport.no slik at du unngår å bli belastet for dette.

Vær oppmerksom på at amatørtrenerlisenser forlenges automatisk dersom det er registrert hest(er) på treningslisten, og abonnement på løpsbulletinen løper til oppsigelse.

Her følger et utdrag av gjeldende lisensbestemmelser for Norsk Travsport:

ÅRLIG FORNYELSE AV KJØRE- OG MONTÉLISENS

Skjer uten forutgående søknad ved kalenderårets begynnelse til alle som fyller kravene for kjøre-/montélisenser, samt følgende:

1. Kjørt/ridd minimum ett totalisator- og/eller premieløp, mønstrings- og/eller prøveløp gjeldende kalenderår.
2. Årlig lisensavgift er betalt.
3. Innehavere av montélisens skal gjennomføre og bestå de til enhver tid gjeldende krav til fysiske tester, fastsatt av DNT.

ÅRLIG FORNYELSE AV TRENERLISENS

Trenerlisenser utstedes for et kalenderår ad gangen. Fornyelse skjer ved kalenderårets begynnelse til alle som fyller gjeldende krav i henhold til DNTs reglement og bestemmelser.

Vi ber også alle om å være oppmerksom på om vi har registrert korrekt postadresse hos oss. Posten har gjort om mange postadresser / postnummer og vi får mye post i retur. Send oss en epost eller endre selv din adresse via medlemsregisteret.