Starten er godkjent – vi er i gang

Skrevet av Rolf-Henning Pedersen, Equus,  04.03.2016
Artikkelbilde
Prosessen med å omorganisere norsk trav- og galoppsport har startet meddelte NRs styreleder Jan Petter Sissener under onsdagens stormøte i Hestesportens Hus. Foto: Eirik Stenhaug

Som sikkert mange har fått med seg gjennom ulike informasjonskanaler ble det onsdag 2. mars avholdt et stormøte mellom sport og spill på Bjerke. Til stede på møte var totalt 85 representanter fra ulike deler av trav, galopp og sportsorganisasjonen. 

Møtet var en tankesmie og hadde som målsetting å starte en nødvendig endringsprosess med bredest mulig forankring i organisasjonen. Skal vi komme videre er det ikke tid til verken utsettelser eller omkamper.

Bakgrunn
På et arbeidsmøte mellom styrene i DNT, NJ og Norsk Rikstoto 21. – 22. oktober 2015 ble det nedsatt fem arbeidsgrupper med oppdrag å utarbeide arbeidsdokumenter som skulle danne grunnlag for videre drøftelser av mulige veivalg.
En forutsetning var et veivalg som viser at en samlet sport er enig om å gjøre nødvendige endringer for å optimalisere tilbakeføringene til formålet, en forutsetning for ny spill-konsesjon, og som gjør spillselskapet rustet for å møte den stadig tøffere konkurransen på spillmarkedet.

Nåsituasjon
Norsk Rikstotos konsesjonen for totalisatorspill løper ut 31.12.2016. Det er per nå ingen signaler om at konsesjonen ikke vil bli fornyet i en eller annen form, men vi er sikre på at konsesjonsgiver vil komme til å være enda mer presis hva gjelder forventinger til sporten som er så heldige å ha eget spillselskap. Vi må være forberedt på at myndighetene vil kreve en raskere tilpasning til de forpliktelser og forventninger som er nedfelt i konsesjonen. 
Kulturdepartementet har allerede startet arbeidet med en ny pengespillov og det er ikke et utenkelig scenario at Norge velger samme vei som Finland, hvor alle spillselskaper, RAI, Veikaus og Fintoto slås sammen fra 1. januar 2017.
Skal trav- og galoppsporten fremdeles være herre i eget hus må det endringer til, store endringer. Skal vi kunne møte framtidens utfordringer og bevare vår selvstendighet må vi bruke energien på gode fellesskaps løsninger, ikke kortsiktige løsninger for å dekke egne behov og formål. 

Vær forberedt på store endringer
På møte ble arbeidet fra de fem arbeidsgruppene presentert. Ikke som ferdig behandlede dokumenter og forslag til vedtak, men som innspill til en større diskusjon om hvor sporten og spillet skal bevege seg. 
Gruppene hadde følgende hovedtemaer:
1. Fremtidens TV
2. Spillprodukter
3. Arrangement
4. Strategi Eiendom
5. Hvor starter og hvor stopper Norsk Rikstotos ansvar
Alle gruppene utfordret de eksisterende rammer og den etablerte rollefordeling og skisserte ulike handlingsalternativer. Dette inkluderer skisse til nytt tilpasset innhold i sportens TV-produksjoner, spillprodukter, løpsavvikling og spillmeny, arrangementsinnhold, eierforhold til fellesskapets eiendommer og en revisjon av de roller som sporten og spillselskapet ble tildelt etter Ot. prop nr. 10 1995/96.   

Det er nå jobben begynner
Det kom inn mange innspill og oppklarende spørsmål og kommentarer på møte. Dette vil bli tatt med i det videre arbeid. Toget som skal ta oss videre har med dette møtet forlatt plattformen, og det forventes nå at passasjerene er med på å bidra for å sikre så vel retning, veivalg og framdrift.  Sportens egne organisasjoner har et særskilt ansvar for å sikre engasjement og forankring i hele organisasjonen. Skal vi lykkes, må alle delta, og det er ikke plass til gratispassasjerer i det videre arbeidet for å komme fram til en ny måte å organisere sporten på. 
Underveis skal selvsagt toget være innom så vel Landsrådet i DNT som Rådet i Norsk Rikstoto. 
Vi takker så langt for innspill fra gruppene og alle innspillene som vi mottok på møte onsdag. 
Nå er det oss det kommer an på.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Norsk Rikstoto 
Jan Petter Sissener 
styreleder