Purring av ubetalt medlemskontingent

Skrevet av Anette Leiren,  07.03.2016
Artikkelbilde

Unngå purregebyr - betal din medlemskontingent nå!

Kontingenten for medlemskap i travlag 2016 hadde forfall 31.januar og det vil i løpet av kort bli sendt ut purringer på ubetalte medlemskontingenter. Det vil da påbeløpe et purregebyr på kr. 49,-.

Innbetaling snarest
Har du ikke betalt medlemskontingenten og fortsatt ønsker å være medlem i ditt travlag, må kontingent innbetales direkte til laget, senest 15. mars, for å unngå purregebyr. De som ikke har betalt kontingent for to påfølgende år, vil bli slettet som medlemmer.

Utmelding
Husk at utmelding av travlag, i henhold til Normalloven for travlag, må skje skriftlig til laget. Send en mail til travlaget for godkjenning, samt sett forbundssekretæren i ditt distrikt på kopi.

I de tilfellene medlemmer betaler direkte til laget, MÅ det gis beskjed til DNT sentralt på mail: medlemsregister@travsport.no