Skandinavisk dopingkomite

Skrevet av Marianne Todorovic,  29.06.2016
Artikkelbilde

Skandinavisk dopingkomite (SDK) vedrørende suspensjon av  Bo Westergaard.

SDK har i sitt møte den 28.juni 2016 behandlet eventuell begjæring om suspensjon av Bo Westergaard.

SDK vil på nåværende tidspunkt i saken ikke tilrå en suspensjon.Saken har allerede tatt utilfredsstillende lang tid, og SDK ønsker derfor en snarlig og endelig avslutning på saken.Ved en eventuell beslutning om suspensjon nå vil man risikere å ytterlig uthale en endelig realitetsbehandling av saken.

SDKs opprinnelige begjæring om minst tre års utelukkelse står ved lag.