Styrevedtak Westergaard-saken

Skrevet av Anette Leiren,  10.06.2016
Artikkelbilde

Styret har under dagens styremøte fattet følgende vedtak:

 "Styret ber Skandinavisk Dopingkomite om å vurdere å begjære Bo Westergaard suspendert med bakgrunn i nye opplysninger gjennom vitneerklæringer og hensynet til den alminnelige rettsoppfatning."

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til styreleder Svein Morten Buer, tlf. 900 35 395.