Hesteeiere.no – Ferrari B.R.

Skrevet av Administrasjonen,  02.07.2016
Artikkelbilde

DNT-styret uttaler seg om Bo Westergaard-trente Ferrari B.R. som er eid gjennom DNTs andelslagskonsept - hesteeiere.no.

Hesteeiere.no er en tjeneste som leveres av DNT hvis mål er å administrere og drifte andelslag for løpshester. De aller fleste hestene er delt i 20 andeler, og det er maksimalt tillatt å eie 25% av alle andelene i en enkelt hest. Hesteeiere.no drifter pr. i dag 10 andelslag.

Siden hesteeiere.no ikke er et eget selskap, men en regnskapsmessig avdeling i DNT, står DNT oppført som eier på samtlige hester som driftes av hesteeiere.no selv om DNT kun fungerer som forretningsfører for andelslaget.

DNT-styret viser til tidligere uttalelse i Westergaard-saken og ønsker å formidle at dersom Westergaard blir dømt i henhold til påtalen, vil hesten umiddelbart måtte tre ut av Westergaards trening i henhold til hesteeiere.no sine avtalevilkår.

Før en eventuell dom foreligger, er det kun andelseierne som kan beslutte flytting av hesten til en annen trener.

DNT-styret har ingen mulighet til å påtvinge andelseierne å bytte trener på hesten før en eventuell dom foreligger, men har i dag sendt en e-post til alle andelseierne hvor vi har formidlet vårt syn og anmodet om at de bytter trener på hesten.