Stor økning i startprosenten for 3-åringer

Skrevet av Sportsavdelingen,  21.01.2016
Artikkelbilde

2015 ble på mange måter et rekordår for norsk travsport. Fersk statistikk viser nå også rekordtall vedr startprosent for norskfødte treåringer, dette for begge raser!

At unghestene skal trenes tidlig og komme til start allerede som treåringer er viktig, ikke minst for den sportslige utviklingen. Under de seneste årene har dessverre startprosenten ved flere anledninger gått andre veien. Men nå ser det ut slik at et trendbrudd er her. I 2015 økte startprosenten for begge raser veldig mye (se bilde nedenfor)!

Hva er så forklaringen til dette, sportssjef i DNT Jan Hedrén?

-  Når det gjelder kaldblods er en økning på nesten 33 % på  kun et år vanskelig å bortforklare som en tilfeldighet. Vi har over tid jobbet tett sammen med bl.a. Veikle Balder og Trenerforeningen ved å sette sammen et start-tilbud som skal passe så mange som mulig. Innføringen av DNT-Rekrutten med lav premiering og samtidig premier til mange, har mest sannsynlig også bidratt til at flere hester kommer til start. Terskelen for å komme til start er gjennom dette tiltaket senket. Samtidig spredte vi under 2015 ut premiene i DNTs Unghestserie mere enn tidligere. Åtte faste premier og 4.000 kr i minstepremier har sikkert stimulert startlysten. I 2016 øker vi på til 5.000 kr i sistepremie i Unghestserien, for å forsterke dette enda mere, sier Jan Hedrén.

For treårige varmblods er startprosenten høye 50,5, en økning med over 13 % også her. Også dette er tall som det går å være meget fornøyd med.

-  Også her tror jeg at satsingen på økte minstepremier og en bredere premieprofil i Unghestserien har slått positivt ut. Samtidig har breddepremieringen i vanlige «nulløp» sin «mission» til å få flere hester ut i løp. Det skal også sies at norskfødte hester stadig blir alt bedre og mere talentfulle. Men utfordringen er også til å få både de beste og de nest beste til å ha et godt løpstilbud, det har vi klart sammen i sporten å bli enige om. Et annet tiltak som også for begge raser har vært med og bidratt, er «Til Start-prosjektet». Her har mange, spesielt amatørtrente hester blitt veiledet på en god måte slik at hestene har kunnet ta det siste steget som kreves fra å være en unghest til å bli en starthest.