Utbetaling av oppdretterpremier

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  10.02.2016
Artikkelbilde
Tangen Jerkila var en av storløpsgrossistene blant de 3-årige kaldblodshoppene i 2015. Oppdretter er Jørn Gunnar Nilsen fra Grålum.

I forbindelse med månedsoppgjøret for januar som straks foreligger, utbetales også oppdretterpremier tilknyttet løp i 2015.

2015 var og har vært et spesielt år for beregning av oppdretterpremier mht.utenlandsstarter - dette da man har operert med 2 ulike regelsett under året. Nye regler for beregning av oppdretterpremier for løp på utenlandske baner ble innført fra og med 2.halvår. Se ellers her for regler for 1.halvår og her for regler for 2.halvår.

Reglene for 2.halvår 2015 og videre fremover legger opp til at "ubrukte" oppdretterpremier fra løp i Norge fortsatt skal finansiere oppdretterpremier for løp på utenlandske baner(Norden + Gruppe 1-løp i UET-land), dog som et "nullsum-spill" der et inntil-begrep benyttes og der man aldri i sum vil utbetale mer enn "potten". Potten er definert som 12 % av premiene for alle løp som kjøres i Norge under et år.

For 2.halvår ble de reelle oppdrettersatsene for løp på utenlandske baner(Norden + Gruppe 1-løp i UET-land) som følger:

For grupper med sats inntil 20 % blir det utbetalt 12,7 %

For grupper med sats inntil 15 % blir det utbetalt   9,5 %

For grupper med sats inntil 10 % blir det utbetalt   6,4 %

For grupper med sats inntil  5 % blir det utbetalt    3,2 %

Ved evt.spørsmål knyttet til beregning av oppdretterpremier, både for løp i Norge og for utenlandsstarter kontakt assisterende sportssjef Jan-Inge Ringen, fortrinnsvis på janinge.ringen@rikstoto.no eller på 95 99 35 33. Ved spørsmål om "hvor pengene har havnet"(konto-opplysninger/utbetalinger m.m) kontaktes NR Økonomi på: 815 11 227