Registreringsreglement og prisliste

Skrevet av Avl- og sertifiseringavd.,  27.12.2016
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto, foto: Knut Olav Dahl.

Endringer som trer i kraft fra 1. januar 2017

Avls- og sertifiseringsavdelingen vil gjøre oppmerksom på følgende endringer. Vi gjør oppmersom på at dette vil kun gjelde for føll født fra og med 2017. 

Prisliste 2017
Registreringsreglement 2017

§ 2 – Bedekningsrapport/springseddel
Dagens regel med at springseddel skal være innsendt innen ett år fra fødselsdato endres til innen fødselsåret og nye frister for avgifter innføres. Positivt for hingsteholder/eiere da føllavgift forhåpentligvis vil bli innbetalt på et tidligere tidspunkt og føllet vil være ferdig sertifisert på et tidligere tidspunkt. Målsetting med å samkjøre tidsfrister når det gjelder innsending av dokumenter.

§ 4 Fødselsmelding
Ved registrering etter fødselsåret bortfaller retten til oppdretterpremier, men beholder retten til avl/løp. Pr. i dag mister de retten til Klasseløpene. Dette også som tiltak for raskere registrering av føll, som igjen blir ett riktigere grunnlag for statistikker og Sportsplanen.
Fødselsemeldingen får endret layout til et mer forståelig/helhetlig skjema.  

§ 6 Hestens kvalifikasjoner og nasjonalitet
For føll født i annet land av utenlands registrert må mor være registrert med eiers navn ved føllets fødsel for å oppfylle kravene om oppdretterpremier. Oppdretterpenger tildeles ikke dersom eierskap ikke kan dokumenteres ved føllets fødsel. DNTs avl og sertifiseringsavdeling spesifiserer at det er oppretterens ansvar å fremskaffe dokumentasjonen på eierforhold når dette er nødvendig.

Avtalen Frankrike/Norge settes inn i reglementet, norskproduserte avkom med franske rettigheter: Norskfødte hester produsert etter avtalen med Frankrike med doble rettigheter ifølge avtalen mellom DNT og Cheval Francais, nå Le Trot, fra 2006. Fransk Sire-nummer skal oppføres i det norske passet. Når disse Trotteur Francais (TF)-hestene starter i Frankrike betaler ikke DNT norske oppdretterpenger. Oppdretterpenger betales aldri ut fra mer enn ett land, uansett hvor løpet går.

§ 7 Sertifisering av utenlandske hester
(Gjelder kun hester med innlenderrett fra USA, Canada, New Zealand og Australia)
Tidskrav fjernes. Dette for at de importerte hestene ønskes ferdig sertifiserte på ett tidligere tidspunkt. Kvalitetskrav dekkes ved at hestene blir ilagt minstegrunnlag på kr 200.000,-.
Punkt c fjernes (6 åringer og eldre sertifiseres kun som avlshopper).
Ankesaker skal behandles i Avlskomiteen, ikke i styret.
1 Samtlige ilegges et minstegrunnlag på kr 200.000.
Følgende hopper kan fritas fra   minstegrunnlag: 
a)      Hopper som norsk sertifiseres som 1-åringer.
b)      Hopper hvor det blir undertegnet på definitiv eksportforbud. Eier må selv opplyse om at eksportforbud aksepteres ved sertifisering. Eksportforbud kan ikke ilegges hoppe som har startet med minstegrunnlag.

§ 9 Hestens navn
Tilføyelse i regelverket: Hest meldt til utstilling kan ikke endre navn.
Regelendring: Navneendring av importert/registrert hest gjøres ikke med mindre det finnes hest med samme navn. I så tilfelle legges hestens oppdrettslands suffiks til navnet. Dette endres på grunn av komplikasjoner med passutstedelse til andre lands hester.

§ 14 Stallpseudonym, flereierforhold og firma
Tilført anmerking om at ved eventuelle konflikter så henvises det til Sameieloven.

§ 15 Leieregister
Endring av navn til Leieavtale.

Prisliste
Avgifter ved innsending av fødselsmelding gis kortere frister for å sikre at fødte føll blir registrert så raskt som mulig.
Ny ordning er at eksportsertifikat skal være betalt innen utstedelse. Endring til en og samme pris da vi ikke kan forvente at utenlands kjøper er medlem i norsk travlag.
Importer ilegges en  registreringsavgift når definitivt eksportsertifikat er mottatt og så tilkommer det en sertifiseringsavgift når den er ferdig norsksertifisert.
Midlertidig ID-dokument erstatter dokumentet som tidligere het midlertidig pass, ihht EU-forordningen/Mattilsynet.