Momskompensasjonen klar

Skrevet av Anette Leiren,  08.12.2016
Artikkelbilde

Fordeling av momskompensasjon for året 2015 er nå ferdigstilt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

På bakgrunn av innsendte årsrapporter sendte DNT inn en samlet søknad for hele organisasjonen. Lotteri- og stiftelsestilsynet meddeler at alle søkerorganisasjonene har fått kompensasjonen avkortet med 23,7 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet (totalt godkjent søknadsbeløp fra alle frivillige organisasjoner er større en potten som er til fordeling). Dessverre har avkortningsprosenten steget de siste årene - i fjor var avkortningen 21,7% og 17% året før det.

Overføres ved slutten av året
For vår del betyr det at travforbund og travlag får henholdsvis 232 247 kr og 1 064 522 kr til fordeling. Pengene vil bli overført forbunds- og lagskontoer innen 31.12.16.

Innsending av årsrapport
Vi benytter anledningen til å minne om viktigheten av at fullstendig årsrapport inkludert regnskap, leveres henholdsvis travforbundene (for travlag) og DNT (for travforbund).