Løpsbulletinen for januar og februar 2017

Skrevet av Jan Hedrén,  01.12.2016
Artikkelbilde

Løpsbulletinen for januar og februar 2017 trykkes i dag og sendes ut til våre abonnenter. Du kan allerede nå laste den ned her!

Sportssjefen Jan Hedréns ledertekst i Løpsbulletinen:

Vi har lagt opp til 485 løpsdager i terminlisten for 2017, sammenlignet med de 497 som ble kjørt i 2016. Gjennom fjoråret ble  starthestene i Norge redusert med seks prosent. Vi har grunn til å tro at vi mister starthester også i årene som kommer. Med den bakgrunn er det et optimistisk lagt «terminliste-budsjett», der kun tirsdagslunsjene i perioden januar til mars i 2017 kuttes, som eneste forandring. Det blir derfor viktigere enn noen gang å lykkes med løpsutskrivningen og gi riktig stimulans til travmiljøet, slik at «startlysten» kan opprettholdes. Ikke noe tvil om det.

Dagens Rett med start 12:20 er et godt etablert spillprodukt ved lunsjtid. Nå blir også Norge med på dette i større omfang enn tidligere. Hver torsdag i januar, februar og mars skal disse skandinaviske V4-omgangene arrangeres i Norge. I januar er det Jarlsberg som har hovedansvar, deretter tar Bjerke over i februar. Disse løpsdagene blir det totalt syv løp, og med en V5-avslutning. Dette betyr selvfølgelig også økt spill til Norge, noe som er flott for norsk hestesports totaløkonomi.

I 2017 kommer vi til å øke satsningen på hoppene. Det må vi! Travets politikere har for lengst besluttet at 40 prosent av tilgjengelige premiemidler skal komme hoppe-eierne til gode. Det er en rettferdig tankegang, men det er fortsatt et godt stykke igjen før dette målet er innfridd. Å gi hoppene økt status er alle i hele hestesporten tjent med. Vi må satse på å bruke så mange fødte føll som mulig til å bli løpshester, og med gode muligheter til inntjening. Da er det dårlig butikk/politikk å la hoppene kjøre om lavere premier.

Den mest åpenbare endringen fra 1.1.2017 er at vi fjerner aldersgrensene i hoppedivisjonene i V75. Her har det tidligere vært en grense for deltakelse på maks syv år for varmblods og maks åtte år for kaldblods. Vi har gjennom lang tid mottatt mye kritikk fra hoppe-eiere som ønsker å konkurrere lenger med sine hester, og selv kunne velge når tiden er inne for bedekning. Mange hopper har også forlatt Norge de siste årene, og blitt satt i utenlands trening av disse grunner. De aldersgrenser vi gjennom ulike perioder har operert med i hoppeløpene i V75 har heller ikke medvirket til at avlen har tatt steget oppover, heller tvert imot. Nå når vi er inne i en periode der vi trenger alle starthester mere enn noensinne, ser vi dette som en naturlig justering. Representanter fra avlsorganisasjonene mener også på sin side at det er nok avlshopper tilgjengelig, slik at de som ønsker å bedekke kan gjøre det og de som ønsker å konkurrere litt lenger med sine hopper også kan gjøre det.

Sølvdivisjonen kommer fra «meeting 1» også til å åpnes for alle norskfødte og norskregistrerte 3-7-årige hopper, uansett grunnlag. For alle andre gjelder grunnlagsgrense fra 200 000 til 700 000 kr, akkurat som tidligere. Med dette tiltaket gir vi hoppene enda bedre startmuligheter, og stokker samtidig hestene sammen til en litt annerledes miks, som også bør bli godt mottatt av spillerne. Vi kommer også i 2017 til å kjøre betydelig flere hoppeløp i V75 for hester som akkurat vipper over og har passert Hoppedivisjonen (mellomklassen som har tjent over 200 000 kr.). For kaldblodshopper vil vi samtidig også åpne de høyeste forsøkene i Hoppecupen for 3-6-årige hopper, uansett grunnlag.

Kongepokalen for de beste fireårige kaldblodsene kjøres ikke i februar i 2017, som den har blitt kjørt i en årrekke. Fra 2017 er dette løpet flyttet frem i tid. Årets dato er lørdag 1. april, og fortsatt kjøres det på Bjerke. Vi mener at det er en bedre plassering i kalenderen, enn å kjøre løpet midt på vinteren, da treningsforholdene kan være svært vanskelige. Kombinert med Jacob Meyers Pokal og Yarrah Bokos Æresløp blir dette en pang-lørdag.

Legg merke til kvalifiseringen til de «franske» kaldblodsløpene på Vincennes, det kjøres i år på Bjerke, lørdag 21. januar.

Tradisjonsfylte Lars Laumbs løp kjøres i år i februar, lørdag 25. på Bjerke.

Tre V75-finaleomganger er plassert i terminlisten, alle på Bjerke. Den første lørdag 22. april, etterfulgt av lørdag 9. september (klasseløpshelgen) og avsluttes med lørdag 16. desember.

Legg også merke til at ordningen med transportstøtte ved totokjøringer i Totonor (Harstad og Bodø) endelig er tilbake, fra januar 2017. Se bestemmelser på side 11 i Løpsbulletinen.

Løpsbulletinen for januar og februar 2017