Fornyelse av legeattest

Skrevet av Sportsavdelingen,  08.12.2016
Artikkelbilde

Vi opplever at vi må sende mange legeattester i retur grunnet at de er ufullstendig utfylt, og ber om at søkere av ny legeattest sjekker at papirene er korrekt utfylt før innsending.

Det ble i oktober sendt ut brev til de som har legeattest som utløper ved nyttår. Vi opplever nå at mer enn halvparten av legeattestene vi mottar må sendes tilbake til søkeren fordi papirene ikke er korrekt utfylt. Vi ber derfor om at man må være nøye og oppmerksom ved utfylling av legeattest.

  • Sjekk at alle spørsmål på både egenerklæring og legeerklæring er besvart. Særlig er det spørsmål 2 på legeerklæringen vedrørende hørsel som ofte mangler besvarelse.
  • Dersom du bruker medisiner  legemiddelnavn påføres, sjekk om medisinen står på WADAs liste over forbudte stoffer og send isåfall med søknad om medisinsk fritak. Man må søke om medisinsk fritak på nytt selv om man søkte ved forrige legeattest.
  • Lege og søker skal signere egenerklæringen, og legen skal signere legeerklæringen

Med dette slipper vi å bruke ressurser på å sende papirer i retur, samt at søkeren slipper å risikere å gå glipp av løp på nyåret.