VetApp

Skrevet av Avd. Hestevelferd og antidoping,  11.08.2016
Artikkelbilde
Foto: Kari Hustad

DNT lanserer VetApp, et hjelpemiddel for veterinærer og trenere der karenstider kan sjekkes og vaksiner kan registreres raskt og enkelt fra mobilen.

Hvor finner jeg VetApp?
Gå inn på www.vetapp.no og lagre siden som en snarvei på startskjermen på mobilen. Da vil du få et ikon på skrivebordet, tilsvarende som på en app. Vetapp.no er en webbasert app-løsning som fungerer på både smarttelefon/nettbrett og datamaskin, den er derfor ikke å finne i f.eks. App Store og lignende, man må altså benytte linken ovenfor.

Hva kan jeg bruke VetApp til?
Per dags dato kan appen brukes til å sjekke karenstider og veterinærer kan logge inn for å registrere vaksiner, i tillegg finnes en snarvei til Felleskatalogen og hesteinfo. På sikt kan det være aktuelt å utvide appen med flere funksjoner som f.eks. elektroniske helsekort og registrere bedekninger.

Når man går inn på Karenstidslisten kan man søke opp både virkestoffer og preparater og raskt finne karenstiden på behandlingen. Merk at karenstidene er absolutte minimumsfrister. Ved mer omfattende behandling med høyere doser og/eller over lengere tid enn veiledende doseringer kan det for noen preparater være nødvendig å forlenge karenstiden.
OBS! Dersom det er preparater du ikke finner i appen er det viktig å også søke opp virkestoffene, dersom heller ikke dette kommer opp i appen skal den ordinære og til enhver tid gjeldende forbuds- og karenstidslisten, som du finner her på DNTs hjemmeside, også sjekkes. Der finnes en rekke generelle bestemmelser som også gjelder en del preparater som ikke er registrert for bruk på hest (side 4 og 5).

Hvem kan bruke VetApp?
Alle kan bruke VetApp for å sjekke karenstider - det er imidlertid kun veterinærer som kan logge seg inn og registrere vaksiner.

Vaksiner som legges inn i VetApp registreres umiddelbart. Det vil si at man unngår den lille forsinkelsen som er vanlig ved innsending av mail der vaksinene må registreres manuelt av DNT.

Om du har spørsmål om VetApp, ta kontakt med Miriam Strand: miriam.strand@travsport.no
Dersom henvendelsen gjelder vaksineregistreringer som er gjort ved en feil (eks. feil hest, feil dato osv.) ta direkte kontakt med DNTs Sertifiseringsavdeling: sertn@travsport.no