Utbetaling av oppdretterpremier

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  21.08.2016
Artikkelbilde
Mona Lunde, kjent for sine D'estino-hester har i 2016 hatt flotte fremganger med sitt oppdrett.

Medio august ble det foretatt utbetaling av opptjente oppdretterpremier for norskfødte hester for starter på norske travbaner 1.halvår 2016.

Det presiseres med dette at det altså i denne omgang IKKE er foretatt utbetaling av opptjente oppdretterpremier knyttet til starter på utenlandske baner i samme periode. Utbetaling av opptjente oppdretterpremier for løp på utenlandske baner i 2016 jmf.gjeldende reglement for utbetaling av oppdretterpremier,  foretas medio februar 2017

Dette da totalt opptjente premier for løp i utlandet først må avregnes mot totalt forpliktede oppdretterpremier knyttet til løp på norske baner og gjenstående "pott"  fordeles deretter for løp foretatt på utenlandske baner.